Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tin lớp 11

Đề thi online Môn Tin lớp 11

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Hệ điều hành

2.

BTVN - Hệ điều hành

[S1] - Thầy Phương - Tin 11 (Chương trình mới) - Khoa học máy tính - Năm 2024

1. Máy tính và xã hội tri thức

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Ôn tập giữa HK1 - Tin học 11

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Ôn tập HK1 - Tin 11

Số đề thi: 3

Sắp thi 30/07/2023
Sắp thi 25/08/2023
Sắp thi 01/09/2023
Sắp thi 01/10/2023

9. Kĩ thuật lập trình

Số đề thi: 9

Sắp thi 27/10/2023
Sắp thi 30/12/2023

[S1] - Thầy Phương - Tin 11 (Chương trình mới) - Tin học ứng dụng - Năm 2024

1. Máy tính và xã hội tri thức

Số đề thi: 5 Đã phát hành

3. Ôn tập giữa HK1 - Tin học 11

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Ôn tập HK1 - Tin 11

Số đề thi: 3

Sắp thi 30/07/2023
Sắp thi 25/08/2023
Sắp thi 01/09/2023
Sắp thi 01/10/2023
Sắp thi 29/02/2024
Sắp thi 15/03/2024

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com