Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 8

Đề thi online Môn Hóa lớp 8

ĐỀ THI ĐANG PHÁT HÀNH

1.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 - Trường THCS Nguyễn Thái Học năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Sự biến đổi chất - Phản ứng hóa học

2.

BTVN - Đề ôn tập cuối HK1 môn Hóa lớp 8

4.

BTVN - Tính chất của oxi

5.

BTVN - Tính chất ứng dụng, điều chế hiđro

6.

BTVN - Dung dịch - Độ tan của một chất trong nước

7.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 8 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

8.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 8 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

9.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 8 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 8 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 8 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 - Trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi Sao - Hà Nội năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

13.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 - Phòng GD&ĐT Quận Bình Thạnh năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

14.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 8 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

15.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 8 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

16.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 8 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

17.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 8 - Trường THCS Thái Bình - Tây Ninh năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

18.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 8 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

19.

Đề thi cuối HK1 môn Hóa lớp 8 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

20.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 8 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

21.

Đề thi HK2 môn Hóa lớp 8 - Trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi Sao - Hà Nội năm 2017 - 2018 (có lời giải chi tiết)

22.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 8 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

23.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 8 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

24.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 8 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

25.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 8 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

26.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 8 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

27.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 8 - Đề số 2 (có lời giải chi tiết)

28.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 8 - Đề số 3 (có lời giải chi tiết)

29.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 8 - Đề số 4 (có lời giải chi tiết)

30.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 8 - Đề số 5 (có lời giải chi tiết)

31.

BTVN - Chất - Nguyên tử - Nguyên tố hóa học

Xem thêm

[S1] - Thầy Chất - Hóa học 8 năm 2022

1. Chất - Nguyên tử - Phân tử

Số đề thi: 11 Đã phát hành

2. Phản ứng hóa học

Số đề thi: 6 Đã phát hành

4. Mol và tính toán hóa học

Số đề thi: 10 Đã phát hành

6. Oxi - Không khí

Số đề thi: 11 Đã phát hành

7. Hiđro - Nước

Số đề thi: 9 Đã phát hành

8. Đề ôn tập giữa HK2 môn Hóa lớp 8

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Dung dịch

Số đề thi: 9 Đã phát hành

10. Đề ôn tập cuối HK2 môn Hóa lớp 8

Số đề thi: 5 Đã phát hành

[S3] - Đề thi học kì Hóa học 8 năm 2022

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com