Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Hóa lớp 8

Đề thi online Môn Hóa lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Chất - Nguyên tử - Nguyên tố hóa học

2.

BTVN - Sự biến đổi chất - Phản ứng hóa học

4.

BTVN - Tính chất của oxi

5.

BTVN - Tính chất ứng dụng, điều chế hiđro

6.

BTVN - Dung dịch - Độ tan của một chất trong nước

7.

Đề thi giữa HK1 môn Hóa lớp 8 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

8.

BTVN - Đề ôn tập cuối HK1 môn Hóa lớp 8

9.

Đề thi giữa HK2 môn Hóa lớp 8 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

10.

Đề thi cuối HK2 môn Hóa lớp 8 - Đề số 1 (có lời giải chi tiết)

11.

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 - Trường THCS Huỳnh Khương Ninh năm 2020 - 2021 (có lời giải chi tiết)

12.

Đề thi HKII môn Hóa lớp 8 trường THCS Tiêu Động năm 2020-2021

13.

Đề thi HKII môn Hóa lớp 8 trường THCS Phong Hòa năm 2020-2021

14.

Đề thi HKII môn Hóa lớp 8 trường THCS Lương Thế Vinh năm 2020-2021

15.

Đề thi HKII môn Hóa lớp 8 trường THCS Nam Phú năm 2020-2021

16.

Đề thi HKII môn Hóa lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn năm 2020-2021

17.

Đề thi HKII môn Hóa lớp 8 phòng GD&ĐT thị xã Bến Cát năm 2020-2021

18.

Đề thi HKII môn Hóa lớp 8 phòng GD&ĐT Dĩ An năm 2020-2021

19.

Đề thi HKII môn Hóa lớp 8 trường THCS Long Thới năm 2020-2021

20.

Đề thi HKII môn Hóa lớp 8 sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh năm 2020-2021

21.

Đề thi HKII môn Hóa lớp 8 trường THCS Hiệp Phước năm 2020-2021

Xem thêm

[S1] - Thầy Chất - Hóa học 8 - Năm 2023

1. Chất - Nguyên tử - Phân tử

Số đề thi: 11 Đã phát hành

2. Phản ứng hóa học

Số đề thi: 6 Đã phát hành

3. Mol và tính toán hóa học

Số đề thi: 10 Đã phát hành

4. Oxi - Không khí

Số đề thi: 11 Đã phát hành

5. Hiđro - Nước

Số đề thi: 9 Đã phát hành

6. Dung dịch

Số đề thi: 9 Đã phát hành

[S3] - Đề thi học kì Hóa học 8 - Năm 2023

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com