Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Tin lớp 8

Đề thi online Môn Tin lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế

[S1] - Cô Loan - Tin học 8 Chương trình mới - Năm 2024

1. Máy tính và cộng đồng

Số đề thi: 1 Đã phát hành

Sắp thi 15/05/2023

5. Ôn tập HK1 - Tin 8

Số đề thi: 3

Sắp thi 15/06/2023

6. Ứng dụng tin học

Số đề thi: 7 Đang phát hành... loading

Sắp thi 30/08/2023
Sắp thi 30/11/2023
Sắp thi 30/12/2023

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com