Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Lịch sử & Địa lí lớp 8

Đề thi online Môn Lịch sử & Địa lí lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

2.

BTVN - Cách mạng tư sản châu Âu và Bắc Mĩ

3.

BTVN - Thủy văn Việt Nam

4.

BTVN - Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam

5.

BTVN - Cách mạng công nghiệp

6.

BTVN - Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam

[S1] - Lịch sử và Địa lí 8 - Cánh diều

Sắp thi 01/02/2024

9. Khí hậu và thuỷ văn Việt Nam

Số đề thi: 4 Đã phát hành

10. Thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Biển đảo Việt Nam

Số đề thi: 3

Sắp thi 09/04/2024

12. Chủ đề chung 1

Số đề thi: 1

Sắp thi 16/04/2024

13. Chủ đề chung 2

Số đề thi: 1

Sắp thi 23/04/2024
Sắp thi 30/06/2024
Sắp thi 30/07/2024
Sắp thi 30/08/2024

Xem thêm

[S1] - Lịch sử và Địa lí 8 - Chân trời sáng tạo

Sắp thi 01/02/2024

8. Khí hậu và thuỷ văn Việt Nam

Số đề thi: 5 Đã phát hành

9. Thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam

Số đề thi: 3 Đã phát hành

10. Biển đảo Việt Nam

Số đề thi: 2

Sắp thi 01/07/2024

11. Chủ đề chung 1

Số đề thi: 1

Sắp thi 01/08/2024

12. Chủ đề chung 2

Số đề thi: 1

Sắp thi 15/09/2024
Sắp thi 30/11/2024
Sắp thi 01/12/2024
Sắp thi 30/12/2024

Xem thêm

[S1] - Lịch sử và Địa lí 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Sắp thi 01/02/2024

9. Khí hậu và thủy văn Việt Nam

Số đề thi: 5 Đã phát hành

10. Thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam

Số đề thi: 2 Đã phát hành

11. Biển đảo Việt Nam

Số đề thi: 2

Sắp thi 01/06/2024

12. Chủ đề chung 2

Số đề thi: 1

Sắp thi 01/07/2024

13. Chủ đề chung 1

Số đề thi: 1

Sắp thi 01/08/2024
Sắp thi 01/10/2024
Sắp thi 01/11/2024
Sắp thi 01/12/2024

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com