`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Địa lớp 8

Đề thi online Môn Địa lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

Thi online – Khu vực Đông Nam Á (tiếp)

2.

Thi online – Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

3.

Đề thi HK1 môn Địa lí 8 Phòng GD&ĐT Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh - Năm 2018 - 2019 (có lời giải chi tiết)

Khóa Đề thi học kì môn Địa lí lớp 8 của các Phòng GD và các trường THCS trên cả nước - có lời giải chi tiết

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com