Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn KHTN lớp 8

Đề thi online Môn KHTN lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Khối lượng riêng (Tiết 1)

2.

BTVN - Áp suất trong chất lỏng và trong chất khí (Tiết 1)

3.

BTVN - Khái quát về cơ thể người

4.

BTVN - Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người

5.

BTVN - Khối lượng riêng

6.

BTVN - Thực hành: Xác định khối lượng riêng

7.

BTVN - Phản ứng hóa học

[S1] - Khoa học tự nhiên 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024

1. Phản ứng hóa học

Số đề thi: 11 Đã phát hành

4. Tác dụng làm quay của lực

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Điện

Số đề thi: 6 Đã phát hành

6. Nhiệt

Số đề thi: 5

Sắp thi 31/05/2023

7. Sinh học cơ thể người

Số đề thi: 14 Đã phát hành

Sắp thi 03/10/2023

9. Ôn tập giữa HKI

Số đề thi: 5 Đã phát hành

10. Ôn tập HKI

Số đề thi: 5

Sắp thi 05/10/2023

11. Ôn tập giữa HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 06/10/2023

12. Ôn tập HKII

Số đề thi: 5

Sắp thi 07/10/2023

Xem thêm

[S1] - Khoa học tự nhiên 8 - Cánh diều - Năm 2024

1. Phản ứng hóa học

Số đề thi: 13 Đã phát hành

2. Acid - base - pH - oxide - muối

Số đề thi: 9 Đã phát hành

4. Tác dụng làm quay của lực

Số đề thi: 3 Đã phát hành

5. Điện

Số đề thi: 6 Đã phát hành

6. Nhiệt

Số đề thi: 5

Sắp thi 30/05/2023

7. Cơ thể người

Số đề thi: 14 Đã phát hành

Sắp thi 20/08/2023

9. Sinh quyển

Số đề thi: 2

Sắp thi 21/08/2023

10. Ôn tập giữa học kì I

Số đề thi: 5 Đã phát hành

11. Ôn tập học kì I

Số đề thi: 5

Sắp thi 15/11/2023
Sắp thi 31/01/2024

13. Ôn tập học kì II

Số đề thi: 5

Sắp thi 31/03/2024

Xem thêm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com