Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn KHTN lớp 8

Đề thi online Môn KHTN lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

BTVN - Khối lượng riêng (Tiết 1)

2.

BTVN - Áp suất trong chất lỏng và trong chất khí (Tiết 1)

3.

BTVN - Khái quát về cơ thể người

4.

BTVN - Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người

5.

BTVN - Khối lượng riêng

6.

BTVN - Thực hành: Xác định khối lượng riêng

7.

BTVN - Phản ứng hóa học

[S1] - Khoa học tự nhiên 8 - Cánh diều - Năm 2024

1. Phản ứng hóa học

Số đề thi: 12

Sắp thi 01/05/2023
Sắp thi 08/05/2023
Sắp thi 20/05/2023

5. Điện

Số đề thi: 7

Sắp thi 25/05/2023

6. Nhiệt

Số đề thi: 5

Sắp thi 30/05/2023

7. Cơ thể người

Số đề thi: 15 Đang phát hành... loading

Sắp thi 20/08/2023

9. Sinh quyển

Số đề thi: 2

Sắp thi 21/08/2023

[S1] - Khoa học tự nhiên 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2024

1.

BTVN - Khái quát về cơ thể người

2.

BTVN - Khối lượng riêng

3.

BTVN - Thực hành: Xác định khối lượng riêng

4.

BTVN - Phản ứng hóa học

6.

BTVN - Tỉ khối của chất khí

7.

BTVN - Dung dịch và nồng độ

8.

BTVN - Bài tập về nồng độ dung dịch

9.

BTVN - Định luật bảo toàn khối lượng

10.

BTVN - Phương trình hóa học

11.

BTVN - Tính theo phương trình hóa học (Tiết 1)

12.

BTVN - Tính theo phương trình hóa học (Tiết 2)

13.

BTVN - Áp suất trên một bề mặt

14.

BTVN - Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển (Tiết 1)

15.

BTVN - Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển (Tiết 2)

16.

BTVN - Lực đẩy Acsimet

17.

BTVN - Ôn tập chương 3: Khối lượng riêng và áp suất

18.

BTVN - Tác dụng làm quay của lực. Moment lực

19.

BTVN - Đòn bẩy và ứng dụng

20.

BTVN - Ôn tập chương 4: Tác dụng làm quay của lực

21.

BTVN - Tốc độ phản ứng và chất xúc tác

22.

BTVN - Ôn tập chương 1: Phản ứng hóa học

23.

BTVN - Hệ vận động ở người

24.

BTVN - Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người

25.

BTVN - Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người (Tiết 1)

26.

BTVN - Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người (tiết 2)

27.

BTVN - Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người (tiết 2)

29.

BTVN - Base. Thang pH

32.

BTVN - Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

33.

BTVN - Bài tập về các hợp chất vô cơ (Tiết 1)

34.

BTVN - Bài tập về các hợp chất vô cơ (Tiết 2)

35.

BTVN - Phân bón hóa học

36.

BTVN - Ôn tập chương 2: Một số hợp chất thông dụng

37.

BTVN - Hệ hô hấp ở người

38.

BTVN - Hệ bài tiết ở người

39.

BTVN - Hệ thần kinh và các giác quan ở người

40.

BTVN - Điều hòa môi trường trong cơ thể người

41.

BTVN - Hệ nội tiết ở người

42.

BTVN - Da và điều hòa thân nhiệt ở người

43.

BTVN - Sinh sản ở người

44.

BTVN - Sinh sản ở người (tiết 2)

45.

BTVN - Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát

46.

BTVN - Dòng điện. Nguồn điện

47.

BTVN - Mạch điện đơn giản

48.

BTVN - Tác dụng của dòng điện

49.

BTVN - Cường độ dòng điện và hiệu điện thế

50.

BTVN - Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế

51.

BTVN - Ôn tập chương 5: Điện

52.

BTVN - Môi trường và các nhân tố sinh thái

53.

BTVN - Quần thể sinh vật

54.

BTVN - Quần xã sinh vật

55.

BTVN - Sự truyền nhiệt (Tiết 1)

56.

BTVN - Sự truyền nhiệt (Tiết 2)

57.

BTVN - Sự nở vì nhiệt

58.

BTVN - Ôn tập chủ đề 6: Nhiệt

59.

BTVN - Năng lượng nhiệt và nội năng

60.

BTVN - Cân bằng tự nhiên

61.

BTVN - Hệ sinh thái

62.

BTVN - Sinh quyển

63.

BTVN - Hệ sinh thái (tiết 2)

64.

BTVN - Bảo vệ môi trường

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com