Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Trang chủ - Thi Online - Môn Văn lớp 8

Đề thi online Môn Văn lớp 8

Đề thi miễn phí

1.

Đề thi HK1 môn Văn lớp 8 Phòng GD Vũng Liêm - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

2.

Thi online_Khái quát chung về truyện và kí Việt Nam 1930 – 1945 (có lời giải chi tiết)

3.

Đề thi HK1 môn Văn lớp 8 Phòng GD Quận Bình Thạnh - Năm 2019 - 2020 (có lời giải chi tiết)

4.

Thi online_Tôi đi học (có lời giải chi tiết)

S1 - Cô Hằng - Khóa Ngữ Văn Lớp 8 - Năm 2021

Khóa đề thi học kì môn Ngữ Văn lớp 8 - Có lời giải chi tiết - Năm 2021

1. Đề thi học kỳ I

Số đề thi: 43 Đang phát hành... loading

2. Đề thi học kỳ II

Số đề thi: 40

Sắp thi 01/10/2020

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com