Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Chuyên đề này giúp các em tổng hợp lại các kiến thức của chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Dung dịch axit axetic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

Câu hỏi số 32:

Số đồng phân mạch hở của axit ứng với công thức phân tử C4H6O2

Câu hỏi số 33:

Anđêhit X no, mạch hở có công thức đơn giản là C2H3O. Số công thức cấu tạo có thể có của X là:

Câu hỏi số 34:

Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở C4H6O2 tác dụng được với NaOH và với cả Na

Câu hỏi số 35:

Axeton không phản ứng với chất nào sau đây?  

Câu hỏi số 36:

Sự sắp xếp nào sau đây là đúng với  chiều tăng dần về nhiệt độ sôi của các chất sau: metyl fomat (1); axit axetic (2); ancol iso - propylic (3) và natri fomat (4)?

Câu hỏi số 37:

Hãy cho biết sự sắp xếp nào sau đây đúng với chiều tăng dần về nhiệt độ sôi của các chất?

Câu hỏi số 38:

Có bao nhiêu đồng phân anđehit có công thức phân tử C5H10O?

Câu hỏi số 39:

Dãy chất nào sau đây phản ứng được với axit axetic?

Câu hỏi số 40:

Một axit cacboxylic no, mạch hở có công thức thực nghiệm dạng (C2H4O)n. Giá trị của n là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com