Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Chuyên đề này giúp các em tổng hợp lại các kiến thức của chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 31:

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm một axit hữu cơ A và một este B (B hơn A một nguyên tử cacbon trong phân tử) thu được 0,2 mol CO2. Vậy khi cho 0,2 mol X tác dụng hoàn toàn với AgNO3/NH3 dư thì khối lượng bạc thu được là

Câu hỏi số 32:

Trung hoà 5,4 gam X gồm CH3COOH, CH2=CHCOOH, C6H5OH và C6H5COOH cần dùng Vml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 6,94 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của V là

Câu hỏi số 33:

Oxi hóa 53,2 gam một hỗn hợp rượu đơn chức và andehit đơn chức thì thu được axit hữu cơ duy nhất H=100%. Cho lượng axit này phản ứng vừa đủ với mg dung dịch NaOH 2% và Na2CO3 13,25%, thì thu được một muối axit hữu cơ nồng độ 21,87%. Xác định công thức phân tử của andehit.

Câu hỏi số 34:

Hidro hóa hoàn toàn  andehit X thu được ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn  Y thu được  CO2 và H2O theo tỷ lệ số mol CO: số mol H2O = 2:3 và số mol O2 đã đốt cháy gấp 2,5 lần số mol X đã đốt cháy. Khi cho 0,1 mol X tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư thu được tối đa bao nhiêu gam Ag?

Câu hỏi số 35:

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch  NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3/NH3 . Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn  1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít ở đktc. CTCT của X là:

Câu hỏi số 36:

Đốt cháy hoàn toàn  x gam hỗn hợp gồm 2 axit cacboxylic hai chức, mạch hở và đều có 1 liên kết đôi C=C trong phân tử, thu được V lít CO2 đktc và y mol H2O. Biểu thức liên hệ giữa x,y và V là:

Câu hỏi số 37:

 

Trong các sơ đồ dưới đây thì sơ đồ thường dùng để tổng hợp ancol etylic trong công nghiệp là

Câu hỏi số 38:

Cho sơ đồ:  X →  Y → C2H5OH

Với X, Y là những  hợp chất hữu cơ chỉ chứa các nguyên tố C, H hoặc các nguyên tố C, H,O với số nguyên tử  C ≤ 2; X,Y khác nhau và khác C2H5OH. Số cặp X,Y có thể có là?

Câu hỏi số 39:

Cho sơ đồ phản ứng: C2H5OH → X → Y → HOOC- COOH

Chất Y có thể là:

Câu hỏi số 40:

Hỗn hợp X gồm HCHO và CH3CHO. Khí oxy hóa (hiệu suất 100%) m gam X thu được hỗn hợp Y gồm 2 axit tương ứng có dY/X=a, giá trị của a là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com