Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Chuyên đề này giúp các em tổng hợp lại các kiến thức của chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Cho các chất sau đây :

(1) C2H5OH;     

(2)  C2H5Cl ;            

(3)  C2H2 ;            

(4) CH2  =  CH2   ;          

(5) CH3 – CH3 ;

(6)  CH3 - COOCH= CHCl:          

(7) CH2= CHCl    ; 

(8) CH2OH-CH2OH  ;   

(9) CH3-CHCl2   

Trong điều kiện thích hợp từ những chất nào có thể điều chế trực tiếp được  CH3CHO?           

Câu hỏi số 42:

Hidro hóa hoàn toàn  andehit X thu được ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn  Y thu được  CO2 và H2O theo tỷ lệ số mol CO: số mol H2O = 2:3 và số mol O2 đã đốt cháy gấp 2,5 lần số mol X đã đốt cháy. Khi cho 0,1 mol X tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư thu được tối đa bao nhiêu gam Ag?

Câu hỏi số 43:

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch  NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3/NH3 . Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn  1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít ở đktc. CTCT của X là:

Câu hỏi số 44:

Đốt cháy hoàn toàn  x gam hỗn hợp gồm 2 axit cacboxylic hai chức, mạch hở và đều có 1 liên kết đôi C=C trong phân tử, thu được V lít CO2 đktc và y mol H2O. Biểu thức liên hệ giữa x,y và V là:

Câu hỏi số 45:

Trong công nghiệp, để sản xuất glixerol người ta đi theo sơ đồ nào?

Câu hỏi số 46:

Chỉ từ C2H2 để điều chế được CH3COOC2H5 cần tiến hành tối thiểu bao nhiêu phản ứng?

Câu hỏi số 47:

 

Trong các sơ đồ dưới đây thì sơ đồ thường dùng để tổng hợp ancol etylic trong công nghiệp là

Câu hỏi số 48:

Cho sơ đồ:  X →  Y → C2H5OH

Với X, Y là những  hợp chất hữu cơ chỉ chứa các nguyên tố C, H hoặc các nguyên tố C, H,O với số nguyên tử  C ≤ 2; X,Y khác nhau và khác C2H5OH. Số cặp X,Y có thể có là?

Câu hỏi số 49:

Cho sơ đồ phản ứng: C2H5OH → X → Y → HOOC- COOH

Chất Y có thể là:

Câu hỏi số 50:

Hỗn hợp X gồm HCHO và CH3CHO. Khí oxy hóa (hiệu suất 100%) m gam X thu được hỗn hợp Y gồm 2 axit tương ứng có dY/X=a, giá trị của a là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com