Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Chuyên đề này giúp các em tổng hợp lại các kiến thức của chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Cho các chất sau đây :

(1) C2H5OH;     

(2)  C2H5Cl ;            

(3)  C2H2 ;            

(4) CH2  =  CH2   ;          

(5) CH3 – CH3 ;

(6)  CH3 - COOCH= CHCl:          

(7) CH2= CHCl    ; 

(8) CH2OH-CH2OH  ;   

(9) CH3-CHCl2   

Trong điều kiện thích hợp từ những chất nào có thể điều chế trực tiếp được  CH3CHO?           

Câu hỏi số 2:

Trong công nghiệp, để sản xuất glixerol người ta đi theo sơ đồ nào?

Câu hỏi số 3:

Chỉ từ C2H2 để điều chế được CH3COOC2H5 cần tiến hành tối thiểu bao nhiêu phản ứng?

Câu hỏi số 4:

Hỗn hợp A gồm 2 anđehit no đơn chức mạch hở Y,Z (MY <MZ). Chia A thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1. tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 64,8 gam Ag

Phần 2. oxi hóa hoàn toàn thành hỗn hợp axit B. Trung hòa C cần 200ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch D. Cô cạn D, đốt cháy hoàn toàn chất rắn sinh ra thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của Z là: 

Câu hỏi số 5:

Cho các phản ứng hóa học sau:

1. C_{6}H_{5}CH(CH_{3})_{_{2}} \overset{1.O_{2}2.H_{3}O^{+}}{\rightarrow}

2.  CH3CH2OH    +    CuO    \rightarrow (nhiệt độ)

3. CH2 = CH2           +   O2      \rightarrow (xt, nhiệt độ cao)

4. CH3 - C ≡ C-CH3  +    H2O  \rightarrow

5 CH2=CH-Cl  +  NaOH   \rightarrow

6. CH ≡ CH + H2\rightarrow

7. CH3CHCl2        +   NaOH \rightarrow

8. HCOOCH2CH=CH2   +   H2\rightarrow

9. CH4       +       O2  \rightarrow

10. HCOOCH=CH-CH3 + NaOH    \rightarrow

Tổng số các phản ứng trên có thể tạo ra sản phẩm là anđehit là:

Câu hỏi số 6:

Cho sơ đồ chuyển hóa: CH3CH2Cl \dpi{100} \xrightarrow[]{KCN}\dpi{100} \xrightarrow[t^{o}]{H_{3}O^{+}} Y Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là:

Câu hỏi số 7:

Cho sơ đồ phản ứng:  (1) CH3CHO \xrightarrow[]{+HCN} X\xrightarrow[H^{+},t^{0}]{+H_{2}O} X2 (2) C2H5Br \xrightarrow[ete]{+Mg} Y1 \xrightarrow[]{+CO_{2}}  Y2 \xrightarrow[]{+HCl} Y3 Các chất hữu cơ X1, X2, Y1, Y2, Y3 là các sản phẩm chính. Hai chất X2, Y3 lần lượt là

Câu hỏi số 8:

Cho axit cacboxylic X phản ứng với chất Y thu được một muối có công thức phân tử C3H9O2N (sản phẩm duy nhất). Số cặp chất X và Y thỏa mãn điều kiện trên là

Câu hỏi số 9:

Cho phương trình hóa học: 2X + 2NaOH \xrightarrow[]{CaO,t^{0}} 2CH4 + K2CO3 + Na2CO3  Chất X là

Câu hỏi số 10:

Cho sơ đồ phản ứng sau:X\rightleftharpoons Axit axetic. X có thể là:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com