Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Cố một số nhận xét về cacbohidrat như sau:

(1) saccarozo, tinh bột và xenlulozo đều có thể bị thủy phân

(2) Glucozo, fluctozo, saccarozo đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

(3) Tinh bột và xenlulozo là đồng phân cấu tạo của nhau

(4) Phân tử xenlulozo được cấu tạo bởi nhiều gốc anpha - glucozo

(5) Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozo

Số nhận xét đúng là:

Câu hỏi số 22:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu hỏi số 23:

Cho các chất: glucozơ; saccarozơ; tinh bột; glixerol và các phát biểu sau:

(a) Có 3 chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3.

(b) Có 2 chất có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.

(c) Có 3 chất hoà tan được Cu(OH)2.                               

(d) Cả 4 chất đều có nhóm -OH trong phân tử.

Số phát biểu đúng là

Câu hỏi số 24:

Cho các phát biểu sau:

(1) Dùng nước brom để phân biệt fructozơ và glucozơ ;

(2) Trong môi trường bazơ thì  fructozơ và glucozơ có thể chuyển hóa cho nhau (3) Trong dung dịch nước, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở ;

(4) Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ ;

(5) Saccarozơ thể hiện tính khử trong phản ứng tráng bạc 

Số phát biểu đúng là 

Câu hỏi số 25:

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được Ag.

(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol. Số phát biểu đúng là: 

Câu hỏi số 26:

Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể tham gia vào

Câu hỏi số 27:

cho  các chất: Glucozơ, saccarozö, mantozơ, xenlulozơ

(1) tất cả đều không tan trong nước trong 4 chất trên

(2) có 2 chất tham gia phản ứng tráng gương

(3) tất cả đều tác dụng Na do có nhóm OH đốt cháy từng chất đều thu được C02 và H20 có số mol bằng nhau

(4) chúng cùng là Cacbohiđrat

Các câu sai:

Câu hỏi số 28:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu hỏi số 29:

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là

Câu hỏi số 30:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

    X \xrightarrow[]{+Cu(OH)_{2}/OH^{-}} dung dịch xanh lam \overset{t^{o}}{\rightarrow} kết tủa đỏ gạch

Trong các chất: Glucozơ; fructozơ; mantozơ; saccarozơ; tinh bột; anđehit axetic; glixerol thì số chất (X) thỏa mãn sơ đồ trên là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com