Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Hỗn hợp X gồm glucozơ và tinh bột được chia đôi. Phần thứ nhất được khuấy trong nước, lọc và cho nước lọc phản ứng với dung dịch AgO(dư)/NH3 thu được 2,16 gam Ag. Phần thứ hai thu được đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng, trung hòa hỗn hợp thu được bằng dung dịch NaOH rồi cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3(dư)/NH3 thấy tách ra 6,48 gam Ag. Giả sử các phản ứng hoàn toàn. Hỗn hợp ban đầu có chứa:

Câu hỏi số 42:

Khối lượng của glucozơ thu được thủy phân 5kg bột gạo có chứa 78% tinh bột (còn lại tạp chất trơ) là (cho hiệu suất phản ứng thủy phân đạt 90%).

Câu hỏi số 43:

Một loại khoai chứa 30% tinh bột. Người ta dùng loại khoai đó để điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men rượu. Tính khối lượng khoai cần dùng để điều chế được 100 lít ancol etylic 40o (D_{C_{2}H_{5}OH}=0,8 g/ml). Cho hiệu suất của quá trình đạt 80%.

Câu hỏi số 44:

Cho xenlulozơ phản ứng hoàn toàn với (CH3CO)2O thì thu được sản phẩm gồm 6,60 gam CH3COOH và 11,1 gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Thành phần % về khối lượng của xenlulozơ triaxetat trong hỗn hợp X là:

Câu hỏi số 45:

Cho 8,55 gam saccarozơ ( C12H22O11 ) vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít hỗn hợp X ( ở đktc ) gồm CO2 và SO2. Giá trị của V là

Câu hỏi số 46:

Đun nóng 51,3 gam một gluxit X trong dung dịch axit đến phản ứng hoàn toàn, lấy sản phẩm thu được đun nóng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 64,8 gam kết tủa. X có phản ứng với dung dịch brom và Cu(OH)2/OH-, to. Tên gọi của X là:

Câu hỏi số 47:

Thủy phân 51,3 gam mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng đạt  80% thu được hỗn hợp X. Trung hòa X bằng NaOH thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ra m gam Ag. Giá trị của m là:

Câu hỏi số 48:

Thủy phân 68.4 gam saccarozo với hiệu suất 60%. Dung dịch sau phản ứng chia thành 2 phần bằng nhau. Phần I tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được x mol Ag. Phần II  làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa y mol brom. Giá trị của x và y lần lượt là:

Câu hỏi số 49:

Từ tinh bột người ta có thể thu được ancol etylic bằng quá trình hai giai đoạn với hiệu xuất  của mỗi giai đoạn đạt 75%. Vậy từ 27 kg tinh bột loại có chứa 20% tạp chất người ta có thể thu được V lít ancol 25 °. Biết khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml. Giá trị của V là

Câu hỏi số 50:

Tính khối lượng tinh bột cần dùng để điểu chế được 2 lít ancol anđehit 460 (khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 gam/ml). Biết hiệu suất của quá trình đạt 80%

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com