Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 51:

Lên men m gam glucozơ để tạo thành ancol etylic (hiệu suất phản ứng bằng 90%). Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu hỏi số 52:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 53:

Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử, nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng lại có thể cho phản ứng tráng bạc. Đó là do:

Câu hỏi số 54:

Cho một số tính chất: là chất kết tinh không màu(1) ; có vị ngọt (2); tan trong nước  (3);   hòa tan Cu(OH)2  (4); làm mất màu nước brom  (5); tham gia phản ứng tráng bạc (6);  bị thủy phân trong môi trường kiềm loãng nóng  (7). Các tính chất của saccarozơ là: 

Câu hỏi số 55:

Với X là một gluxit, X không than gia phản ứng tráng bạc nhưng thủy phân X trong môi trường axit thì dung dịch thu được tham gia phản ứng tráng bạc. X có thể là

Câu hỏi số 56:

Trong công nghiệp glucozơ được điều chế bằng cách

Câu hỏi số 57:

Trong chế tạo ruột phích người ta thường dùng phản ứng nào dưới đây?

Câu hỏi số 58:

Phản ứng nào sau đây không được dùng để chứng minh đặc điểm cấu tạo phân tử của glucozơ?

Câu hỏi số 59:

Số chất không tham gia phản ứng tráng bạc là Cho các chất sau: tinh bột ; glucozơ; saccarozơ ; mantozơ; xenlulozơ.

Câu hỏi số 60:

Saccarozơ có thể tác dụng với hoá chất nào sau đây? (1) Cu(OH)2; (2) AgNO3/NH3; (3) H2/Ni,t0; (4) H2SO4 loãng, nóng

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com