Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn bậc hai - Căn bậc ba

Câu hỏi số 1:

Giải bất phương trình: 3\sqrt{3+5x} ≥ \sqrt{72} 

Câu hỏi: 42135

Bài 2:

Rút gọn:

Câu hỏi số 1:

\frac{x\sqrt{x}+y\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}

Câu hỏi: 42080

Câu hỏi số 2:

\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a\sqrt{a}-b\sqrt{b}}

Câu hỏi: 42081

Bài 3:

Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Câu hỏi số 1:

√27 + √6 > √48

Câu hỏi: 41861

Câu hỏi số 2:

\frac{5+\sqrt{5}}{5-\sqrt{5}} + \frac{5-\sqrt{5}}{5+\sqrt{5}} - √10 < 0

Câu hỏi: 41862

Câu hỏi số 3:

(\frac{\sqrt{5}+1}{1+\sqrt{5}+\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{5}-1}{1+\sqrt{3}-\sqrt{5}})(\sqrt{3}-4\sqrt{\frac{1}{3}} + 2)√0,2 - √1,01 > 0

Câu hỏi: 41863

Bài 4:

Viết các biểu thức sau dưới dạng √a :

Câu hỏi số 1:

3\sqrt{\frac{1}{3}}

Câu hỏi: 40666

Câu hỏi số 2:

(m - 1)\sqrt{\frac{b}{(m-1)^{2}}}

Câu hỏi: 40667

Câu hỏi số 3:

-2\sqrt{\frac{x+y}{4}}

Câu hỏi: 40668

Câu hỏi số 4:

x\sqrt{\frac{3}{x}}   (với x > 0)

Câu hỏi: 40669

Bài 5:

Rút gọn:

Câu hỏi số 1:

A = √486

Câu hỏi: 40659

Câu hỏi số 2:

B = √800

Câu hỏi: 40660

Câu hỏi số 3:

C = \sqrt{5(\sqrt{2}-1)^{2}}

Câu hỏi: 40661

Câu hỏi số 4:

D = \sqrt{3(1-\sqrt{2})^{2}}

Câu hỏi: 40662

Câu hỏi số 6:

Chứng minh đẳng thức: (1 + \frac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1})(1 - \frac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}) = 1 - a  ( a > 0)

Câu hỏi: 40560

Câu hỏi số 7:

Đơn giản và tính giá trị biểu thức D với x = 16 biết D = \frac{\sqrt{x^{3}}+1}{x+1-\sqrt{x}}

Câu hỏi: 40537

Câu hỏi số 8:

Đơn giản và tính giá trị biểu thức C với x = 16 biết C = \frac{x+4\sqrt{x}+4}{2+\sqrt{x}}

Câu hỏi: 40534

Câu hỏi số 9:

Đơn giản và tính giá trị biểu thức B với x = 16 biết B = \frac{9+6\sqrt{x}+x}{\sqrt{x}+3}

Câu hỏi: 40532

Câu hỏi số 10:

Đơn giản và tính biểu thức sau với x = 16 , A = \frac{4x-4\sqrt{x}+1}{1-2\sqrt{x}}

Câu hỏi: 40526

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com