Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế biến dị cấp độ phân tử

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Loại gen khi bị đột biến không làm thay đổi vật chất di truyền trong nhân tế bào là

Câu hỏi số 12:

Điểm giống nhau giữa đột biến gen trong tế bào chất và đột biến gen trong nhân là

Câu hỏi số 13:

Vì sao tần số đột biến gen tự nhiên rất thấp nhưng ở thực vật, động vật, tỉ lệ giao tử mang đột biến về gen này hay gen khác là khá lớn?

Câu hỏi số 14:

Cho các đặc điểm:

(1) Không làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào

(2) Cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống

(3) Được phát sinh trong quá trình phân bào

(4) Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể

Loại biến dị có đủ 4 đặc điểm nêu trên là:

Câu hỏi số 15:

Một gen có 2340 liên kết hiđrô và có hiệu số giữa nuclêôtit loại guanin (G) với một loại nuclêôtit khác là 10%. Một đột biến xảy ra làm cho chiều dài của gen giảm đi 51 A0. Biết rằng trong số nuclêôtit bị mất có 7 nuclêôtit loại Timin (T). Số nuclêôtit loại A và G của gen sau đột biến lần lượt là.

Câu hỏi số 16:

Một gen có 3600 liên kết hiđrô và có số nuclêôtit loại G bằng 2/3 số nuclêôtit loại A.Một đột biến xảy ra làm cho chiều dài của gen giảm đi 102 Ao. Biết rằng trong số nuclêôtit bị mất có 13 nuclêôtit loại T. Số nuclêôtit loại A và G của gen sau đột biến lần lượt là

Câu hỏi số 17:

Một gen tự nhân đôi liên tiếp 4 lần. Tròn lần tái bản đầu tiên, gen bị tác động của tác nhân hóa học 5 Brôm Uraxin gây đột biến. Đó là đột biến dạng nào và xuất hiện trong lần tái bản thứ mấy của gen?

Câu hỏi số 18:

Một gen có chiều dài là 4080 Ao và có hiệu số giữa nuclêôtit loại A với một loại nuclêôtit khác là 20%. Một đột biến xảy ra làm cho chiều dài của gen tăng lên 13,6 Ao và hơn gen ban đầu 11 liên kết hiđrô. Số loại nuclêôtit loại T và X của gen sau đột biến lần lượt là

Câu hỏi số 19:

Khi nói đến tia tử ngoại những điều nào sau đây không đúng?

I.   Gây ion hóa các nguyên tử.

II.  Có tác dụng kích thích, làm xuất hiện đột biến.

III. Không có khả năng xuyên sâu vào mô.

IV.  Thường dùng để xử lí vi sinh vật, bào tử, hạt phấn.

V.   Chỉ gây đột biến gen không gây đột biến NST.

Phương án đúng là:

 

Câu hỏi số 20:

Đột biến gen xảy ra vào thời điểm nào sau đây:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com