Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Điền từ vào câu lớp 12

Câu 11: Choose the correct answer

We go to school regularly,…………………………….  .

A. that makes our teacher happy   

B. which makes our teacher happily

C. it makes our teacher happy    

D. which makes our teacher happy

Câu 12: Choose the correct answer

The more studious she is, ……………………………………..  .

A. the more happy her parents are  

B. the more happier her parents are

C. the  happier her parents are      

D. the  happiest her parents are

Câu 13: Choose the correct answer

He has been  living in HCM city for years;…………..

A. so he knows it better than I

B. however, he knows it better than I.

C. therefore, he knows it better than I.     

D. and he knows it better than I.

Câu 14: Choose the correct answer

……………………………….., she wouldn’t have failed the exam.

 

A. If Lan studied hard   

B. Unless Lan had studied hard

C. If Lan had studied hard    

D. If Lan studied hard

Câu 15: Choose the correct answer

How can I ………………to the post-office ?

A. reach              

B. get                     

C. find                          

D. arrive

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com