Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 1:

Choose the word that has the different stress from the others.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 31496

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 31497

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 31498

Bài 2:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 31490

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 31491

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 31492

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 31493

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 31494

Bài 3:

Tìm một từ có trọng âm chỉnh rơi vào âm tiết khác với các từ còn lại

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 30919

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 30920

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 30921

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 30922

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 30923

Bài 4:

Tìm một từ có phần gạch chân có cách phát âm khác so với các từ còn lại

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 30911

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 30912

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 30913

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 30914

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 30915

Bài 5:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest by circling the corresponding letter A, B, C or D

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 30157

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 30158

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 30159

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 30160

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 30161

Câu hỏi số 6:

Câu hỏi: 30162

Câu hỏi số 7:

Câu hỏi: 30163

Câu hỏi số 8:

Câu hỏi: 30164

Câu hỏi số 9:

Câu hỏi: 30165

Câu hỏi số 10:

Câu hỏi: 30166

Bài 6:

Choose the word that has a different stress pattern from the others in the group.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 30006

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 30007

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 30008

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 30009

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 30010

Bài 7:

Circle the word whose underlined part is differently pronounced from the others

 

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 29284

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 29285

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 29286

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 29287

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 29288

Câu hỏi số 6:

Câu hỏi: 29289

Câu hỏi số 7:

Câu hỏi: 29290

Câu hỏi số 8:

Câu hỏi: 29291

Câu hỏi số 9:

Câu hỏi: 29292

Câu hỏi số 10:

Câu hỏi: 29293

Bài 8:

Choose the word that has the stress on a different syllable from the rest in each group.

 

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 28968

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 28969

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 28970

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 28971

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 28972

Bài 9:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently fromthe rest. Circle A , B , C or D.

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 28956

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 28957

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 28958

Câu hỏi số 4:

Câu hỏi: 28959

Câu hỏi số 5:

Câu hỏi: 28960

Bài 10:

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi: 28719

Câu hỏi số 2:

Câu hỏi: 28720

Câu hỏi số 3:

Câu hỏi: 28721

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com