Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Tìm lỗi sai lớp 12

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 11:

Find out a mistake

You     needn’t    to    come tomorrow   if    you have something else to do.

Câu hỏi số 12:

Find out a mistake

The more    he looks     at    me ,  the   more     happier     I am.

Bài 13:

Chọn phương án A( hoặc B, C, D ) ứng với từ ,cụm từ có gạch dưới cần phải sửa để hoàn thành mỗi câu sau:

Câu hỏi số 1:

When I want to have my hair cuts I often go to the hairdresser’s.

Câu hỏi số 2:

They asked me what did happen last night, but I was unable to tell them.

Câu hỏi số 3:

Different conversation efforts have been made in order to saving endangered species.

Câu hỏi số 4:

John keeps working in spite of  he feeling unwell

Câu hỏi số 5:

Nonla, that is one of the typical symbols of the Vietnamese culture, has a conical form

Bài 14:

Choose the underlined part among A,B,C or D that need correcting.

Câu hỏi số 1:

Because of the rise in unemployment, people still seem to be  spending more.

Câu hỏi số 2:

Disease, pollute, and limited distribution are factors that threaten various plant and animal species

Câu hỏi số 3:

Unless you study hard,you will pass the next exam.

Câu hỏi số 4:

The  more you say, the worst the situation will be.

Câu hỏi số 5:

What he told you seem to be of no importance.

Bài 15:

Chọn phần gạch dưới cần được sửa lại để cho câu trở nên đúng

Câu hỏi số 1:

They asked us, Henry and I, whether we thought that the statistics had been presented fairly and accurately.

Câu hỏi số 2:

The unemployment rate of the area raised every year until 2003 and then started to fall.

Câu hỏi số 3:

Oceans of the world exerts strong influences on the weather over the Earth’s surface.

Câu hỏi số 4:

Since infection can cause both fever as well as pain, it is a good idea to check a patient’s temparature

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com