Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động và sóng điện từ

Chuyên đề mạch dao động và sóng điện từ giúp học sinh nắm được các công thức về mạch dao động điện từ - sóng điện từ, giải được các bài toán

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm tụ xoay C và cuộn thuần cảm L. Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay \varphi. Ban đầu khi chưa xoay tụ thì mạch thu được sóng có tần số fo. Khi xoay tụ một góc \varphi_{1} thì mạch thu được tần số f1 = 0,5 fo. Khi xoay tụ một góc \varphi _{2} thì mạch thu được sóng có tần số f2 = \frac{f_{0}}{3} . Tỉ số giữa hai góc xoay là:

Câu hỏi số 22:

Lúc điện tích trên tụ nhận giá trị q1 = 10-5 C, cường độ dòng điện chạy qua mạch dao động lý tưởng LC i1 = 2mA. Sau đó một khoảng thời gian, giá trị mới của chúng ta lần lượt là q2 = 3.10-5 C và i2 = \sqrt{2} mA. Tần số góc của dao động điện từ trong mạch là:

Câu hỏi số 23:

Trong mạch giao động lý tưởng LC đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện từ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 1,5.10-4 s. Thời gian ngắn nhất để thụ phóng điện từ giá trị cực đại đến khi phóng hết điện là: 

Câu hỏi số 24:

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một tụ điện có điện dung 10 µF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,1H. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,02 A. Hiệu điện thế cực đại trên bản tụ là

Câu hỏi số 25:

Xét một cuộn cảm thuần L và hai tụ điện C1, C2 để mắc thành các mạch dao động điện từ. Nếu mắc hai tụ C1 và C2 song song với cuộn cảm L thì tần số dao động điện từ tự do của mạch là 24 kHz. Nếu dùng hai tụ C1 và C2 mắc nối tiếp rồi mắc với cuộn cảm L thì tần số dao động điện từ tự do của mạch là 50 kHz. Nếu mắc riêng lẻ từng tụ C1, C2 với cuộn cảm L thì tần số dao động riêng của các mạch là

Câu hỏi số 26:

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

Câu hỏi: 32879

Câu hỏi số 27:

Chọn câu sai: dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC và dao động điều hoà của con lắc lò xo có

Câu hỏi số 28:

Một mạch dao  động  điện từ,  điện dung của tụ  điện C = 2,5 μF Biểu thức năng lượng của cuộn cảm là  WL = 10-6sin2 (2.106t) J. Xác định cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm năng lượng dao động điện từ trong mạch chia đều cho tụ điện và cuộn cảm ?

Câu hỏi số 29:

Mạch dao  động  điện từ gồm cuộn cảm và một bộ hai tụ  điện có cùng  điện dung C = 2,5 μF mắc song song. Trong mạch có dao  động  điện từ tự do, hiệu  điện thế cực  đại giữa hai bản tụ  điện là U0 = 12V.  Tại thời  điểm hiệu  điện thế hai  đầu cuộn cảm   uL = 6V  thì một tụ điện bị bong ra vì đứt dây nối. Tính năng lượng cực đại trong cuộn cảm sau đó

Câu hỏi số 30:

Sóng điện từ có bước sóng nào sau đây phản xạ tốt ở tầng điện li được sử dụng trong kĩ thuật truyền thanh ?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com