Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền liên kết giới tính – tế bào chất và gen đa hiệu

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Thành phần nào sau đây có vai trò di truyền chủ yếu trong sự di truyền qua tế bào chất?

Câu hỏi số 22:

Có thể phát hiện gen trên nhiễm sắc thể thường, gen trên nhiễm sắc thế giới tính và gen trong tế bào chất bằng phép lai nào sau đây?

Câu hỏi số 23:

Biết tằm có bộ NST 2n=28. Để phân biệt đực cái ngay từ giai đoạn trứng người ta đã dùng cách gây đột biến chuyển đoạn....

Câu hỏi số 24:

Khi nói về quy luật di truyền tế bào chất (di truyền ngoài NST), kết luận nào sau đây không đúng?

Câu hỏi số 25:

Tỉ lệ phân li kiểu hình 25% quả đỏ, bầu;  50% quả đỏ, tròn; 25% quả vàng, tròn xuất hiện ở phép lai nào?

Câu hỏi số 26:

Nhóm gen liên kết gồm

Bài 27:

Ở gà, gen A quy định lông đốm, a quy định lông đen liên kết trên NST giới tính X; B quy định mào to, b quy định mào nhỏ nằm trên NST thường.

Câu hỏi số 1:

Số kiểu gen có thể có của loài khi xét cả 2 cặp tính trạng trên:

Câu hỏi số 2:

F1 phân li 25% gà trống lông đốm, mào to; 25% gà trống lông đốm, mào nhỏ; 25%  gà mái lông đen, mào to; 25% gà mái lông đen, mào nhỏ. Kiểu gen của P sẽ là:

Câu hỏi số 3:

Tỉ lệ kiểu hình 9 gà lông đốm, mào to: 3 gà lông đốm, mào nhỏ: 3 gà lông đen, mào to: 1 gà lông đen, mào nhỏ có thể xuất hiện ở phép lai:    

Câu hỏi số 4:

Phép lai cho nhiều biến dị kiểu gen nhất là:    

Câu hỏi số 5:

Phép lai cho nhiều biến dị kiểu hình nhất là:    

Câu hỏi số 28:

Ở ruồi giấm cho F1: (Aa, Bb) x (Aa, Bb) đều có kiểu hình thân xám cánh dài. Đời F2 xuất hiện 4 kiểu hình trong đó có 16% ruồi giấm thân đen. cánh cụt. Tỉ lệ giao tử của ruồi giấm cái F1 là:

Câu hỏi số 29:

Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST thường. Gen D  quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Phép lai AB/ab XDXd × AB/ab XDY cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 11,25%. Tỷ lệ kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng ở F1 là 

Câu hỏi số 30:

Ở người và thú, yếu tố nào quy định giới tính đực?

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com