Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điện - Điện từ học

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài 51:

Một khung dây có bốn điểm A, B, C, D được đặt vuông góc với các đường sức từ của một nam châm (hình vẽ)

Câu hỏi số 1:

Dòng điện trong khung dây có chiều như hình vẽ. Cho biết chiều tác dụng của các lực điện từ lên các cạnh của khung dây. Kết quả của tác dụng đó là gì?

Câu hỏi: 40580

Câu hỏi số 2:

Xét hiện tượng khi đổi chiều dòng điện trong khung dây?

Câu hỏi: 40581

Bài 52:

Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U = 33V, bốn bóng đèn giống nhau có ghi 6V – 12W, một biến trở có ghi 15 Ω - 6A, điện trở R = 4 Ω

Câu hỏi số 1:

Đặt con chạy ở vị trí N các bóng đèn có sáng bình thường không? Tại sao?

Câu hỏi: 40241

Câu hỏi số 2:

Muốn cho các bóng đèn sáng bình thường phải dịch chuyển con chạy về phía nào? Tìm điện trở của biến trở khi đó?

Câu hỏi: 40242

Câu hỏi số 3:

Đặt con chạy ở vị trí M có được không? Tại sao?

Câu hỏi: 40243

Bài 53:

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:

Biết U = 15V, R_{1}=\frac{1}{15}R,R_{2}=R_{3}=R_{4}=R  , các vôn kế giống nhau và điện trở các dây nối không đáng kể, vôn kế V1 chỉ 14V.

Câu hỏi số 1:

Vôn kế có lí tưởng không? Vì sao?

Câu hỏi: 40180

Câu hỏi số 2:

Tính số chỉ của vôn kế V2?

Câu hỏi: 40181

Bài 54:

Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó U = 12V, R1 = 10Ω, R2 = 50Ω, R3 = 20Ω, Rb là một biến trở, vôn kế lý tưởng và chốt (+) của vôn kế được nối với C.

 

Câu hỏi số 1:

Điều chỉnh biến trở sao cho Rb = 30Ω. Tính số chỉ của vôn kế khi đó.

Câu hỏi: 40139

Câu hỏi số 2:

Điều chỉnh biến trở ta thấy: khi Rb = R thì thấy vôn kế chỉ  U_{V_{1}} , khi Rb = 4R thì số chỉ của vôn kế là  U_{V_{2}} . Tính R biết U_{V_{1}}=3U_{V_{2}}.

Câu hỏi: 40140

Bài 55:

Cho mạch điện như hình vẽ. Các điện trở trong mạch đều giống nhau và bằng r. Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Đặt vào A và B một hiệu điện thế U thì thấy ampe kế A chỉ I = 4,45A

Câu hỏi số 1:

Tìm số chỉ của ampe kế A1

Câu hỏi: 39841

Câu hỏi số 2:

Cho r = 1Ω, tìm công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB và xác định điện trở của đoạn mạch AB

Câu hỏi: 39842

Bài 56:

Một đường dây truyền tải một công suất điện 1,2 MW từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 50 km. Dây dẫn làm bằng hợp kim có đường kính dây 8mm. Biết điện trở suất của hợp kim làm đường dây \rho = 2,5.10-8 Ω.m.

Câu hỏi số 1:

Tính điện trở đường dây.

Câu hỏi: 39703

Câu hỏi số 2:

Nếu hiệu điện thế tại đầu đường truyền tải là 24kV thì hiệu suất truyền tải bằng bao nhiêu?

Câu hỏi: 39704

Câu hỏi số 3:

Để 95% công suất truyền tải đến được địa điểm B thì cần nâng hiệu điện thế truyền tải lên bao nhiêu kV?

Câu hỏi: 39705

Bài 57:

Cho mạch điện như hình vẽ. Đèn Đ1 loại 3V – 1,5W, đèn Đ2 loại 6V – 3W. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 9V. Ampe kế A và dây nối có điện trở không đáng kể.

Câu hỏi số 1:

Điều chỉnh cho R1 = 1,2 Ω và R2 = 2 Ω. Tìm số chỉ của ampe kế. Các đèn sáng thế nào?

Câu hỏi: 39690

Câu hỏi số 2:

Điều chỉnh R1 và R2 cho hai đèn sáng bình thường. Tìm R1 và R2 khi đó?

Câu hỏi: 39691

Bài 58:

Cho mạch điện MN như hình vẽ. Vôn kế V chỉ 30V. Nếu thay vôn kế bằng một ampe kế thì thấy ampe kế chỉ 5A. Coi vôn kế và ampe kế đều lý tưởng, bỏ qua điện trở dây nối.

Câu hỏi số 1:

Xác định giá trị của điện trở Ro và hiệu điện thế Uo.

Câu hỏi: 39670

Câu hỏi số 2:

Mắc lại mạch điện như hình vẽ. Trong đó biến trở con chạy có giá trị toàn phần bằng R. Khi dịch chuyển con chạy C của biến trở thấy có một vị trí mà tại đó ampe kế chỉ giá trị nhỏ nhất và bằng 1A, khi đó vôn kế chỉ 12V. Hãy xác định giá trị của R và R1.

Câu hỏi: 39671

Bài 59:

Cho một hộp kín bên trong chứa một pin loại 4,5V có hai đầu dây dẫn ra ngoài màu đỏ và màu vàng. Trong các  trường hợp sau, hãy mô tả phương án thí nghiệm để xác định dây dẫn nào được nối với cực dương của pin.

Câu hỏi số 1:

Một dây dẫn điện đủ dài, một điện trở 4Ω, một kim nam châm nhỏ, các dây dẫn điện, giá thí nghiệm, khóa điện.Dùng dây dẫn thẳng dài, kim nam châm.

Câu hỏi: 38359

Câu hỏi số 2:

Một pin loại 1,5V đã biết cực, một bóng đèn 6V, các dây dẫn điện.

Câu hỏi: 38360

Câu hỏi số 3:

Một cốc đựng dung dịch điện phân CuSO4 và hai lõi pin cũ, các dây dẫn điện.

Câu hỏi: 38361

Câu hỏi số 4:

Một ống dây, một biến trở, một kim nam châm nhỏ, các dây dẫn điện, giá thí nghiệm.

Câu hỏi: 38362

Câu hỏi số 5:

Một ampe kế một chiều, một bóng đèn loại 3V, một biến trở,các dây dẫn điện.

Câu hỏi: 38363

Câu hỏi số 60:

Cho mạch điện như hình vẽ. Các điện trở R có trị số bằng nhau, các vôn kế giống nhau. Vôn kế V1 chỉ U1 = 45,1V; vôn kế V2 chỉ U2 = 33V. Hỏi vôn kế V3 chỉ U3 bằng bao nhiêu? 

Câu hỏi: 38225

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com