Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện xoay chiều

Đây là loại bài tập cơ bản về dòng điện xoay chiều và sẽ có trong các đề đại học và cao đẳng.

Bài tập luyện

Câu 1: Đặt vào 2 bản tụ điện có điện dung C= \frac{10^{-4}}{3\pi } F một hiệu điện thế xoay chiều thì dòng điện xoay chiều di qua tụ có biểu thúc i = 2√2 cos(100IIt + \frac{\pi }{3}) (A).Trong các biểu thức dưới đây ,biểu thức nào đúng với biểu thức của hiệu điện thế ở hai đâu tụ điện   

A. u=600√2cos(100IIt + \frac{\pi }{6} ) V   

B. u=600√2cos(100IIt - \frac{\pi }{6} ) V   

C. u=600cos(100IIt - \frac{\pi }{3} ) V   

D. Một biểu thức khác

Câu 2: Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm R = 60 Ω, L = 286,5 mH, C = 106,1 μF. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 120cos( 100 πt + \frac{\pi }{3} ) V, t tính bằng dây. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

 

A. i = \sqrt{2} cos ( 100πt + \frac{7\pi }{12} )

B. i = \sqrt{2} cos ( 100πt + \frac{\pi }{12} )

C. i = 2 cos ( 100πt + \frac{\pi }{12} )

D. i = 2 cos ( 100πt + \frac{7\pi }{12} )

Câu 3: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, lõi thép kĩ thuật điện được sử dụng để quấn các cuộn dây của phần cảm và phần ứng nhằm mục đích:

A. Tăng cường từ thông của chúng.

B. Làm cho từ thông qua các cuộn dây biến thiên điều hòa

C. Tránh dòng tỏa nhiệt do có dòng Phu-cô xuất hiện

D. Làm cho các cuộn dây phần cảm có thể tạo ra từ trường quay.

Câu 4: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L và C đều bằng nhau và bằng 20V. Khi tụ bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng

A. 20 V.  

B. 10 V.  

C. 10√2 V.  

D. 20√2 V.

Câu 5: Chọn phát biểu đúng?

A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó.

B. Không thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

C. Dòng điện và điện áp ở hai đầu mạch điện xoay chiều luôn lệch pha nhau.

D. Cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có giá trị bằng giá trị trung bình của cường độ dòng điện trong một chu kỳ.

Câu 6: Đặt hiệu điện thế một chiều 20V vào hai đầu cuộn dây (độ tự cảm L=\frac{0,3}{\pi }H) thì có dòng điện không đổi với cường độ I1 = 0,5 A chạy qua. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ,20V tần số 50Hz vào hai đầu cuộn dây ấy thì nó tiêu thụ công suất là

A. 4,8W

B. 8W

C. 10W

D. 6,4W

Câu 7: Một người dùng một chiếc công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ của một bóng đèn có công suất 100 W. Bóng đèn được mắc vào nguồn điện xoay chiều trong 10 giờ liên tục. Giả sử bóng đèn hoạt động đúng công suất định mức. Khi đó, điện năng tiêu thụ của bóng đèn là:

A. 3,6 KWh. 

B. 5 KWh

C. 2 KWh.

D. 1 KWh

Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 30Ω và cuộn cảm thuần có độ tự cảmL=\frac{0,4}{\pi }H  . Khi điện áp hai đầu cuộn cảm có giá trị 40V thì điện áp hai đầu điện trở có giá trị

A. 52,5\sqrt{2}V

B. 91,65 V .

C. 30\sqrt{7}V

D. 60V

Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không phải là tính ưu việt của dòng điện xoay chiều so với dòng điện một chiều?

A. Có khả năng thay đổi điện áp hiệu dụng dễ dàng.

B. Có thể chạy các động cơ điện có công suất lớn.

C. Có thể tạo ra từ trường quay một cách đơn giản.

D. Có thể gây ra hiện tượng điện phân.

Câu 10: Khi nói hiệu suất của máy biến áp là 80% có nghĩa là:

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng của cuộn sơ cấp bằng 80% cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn thứ cấp.

B. Điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp bằng 80% điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp.

C. Công suất ở cuộn thứ cấp bằng 80% công suất ở cuộn sơ cấp.

D. Cường độ dòng điện hiệu dụng của cuộn thứ cấp bằng 80% cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com