Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện xoay chiều

Đây là loại bài tập cơ bản về dòng điện xoay chiều và sẽ có trong các đề đại học và cao đẳng.

Bài tập luyện

Câu 1: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, lõi thép kĩ thuật điện được sử dụng để quấn các cuộn dây của phần cảm và phần ứng nhằm mục đích:

A. Tăng cường từ thông của chúng.

B. Làm cho từ thông qua các cuộn dây biến thiên điều hòa

C. Tránh dòng tỏa nhiệt do có dòng Phu-cô xuất hiện

D. Làm cho các cuộn dây phần cảm có thể tạo ra từ trường quay.

Câu 2: Chọn phát biểu đúng?

A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó.

B. Không thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

C. Dòng điện và điện áp ở hai đầu mạch điện xoay chiều luôn lệch pha nhau.

D. Cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có giá trị bằng giá trị trung bình của cường độ dòng điện trong một chu kỳ.

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây không phải là tính ưu việt của dòng điện xoay chiều so với dòng điện một chiều?

A. Có khả năng thay đổi điện áp hiệu dụng dễ dàng.

B. Có thể chạy các động cơ điện có công suất lớn.

C. Có thể tạo ra từ trường quay một cách đơn giản.

D. Có thể gây ra hiện tượng điện phân.

Câu 4: Mạch điện xoay chiều chỉ chứa hai trong ba linh kiện ( điện trở, cuộn dây, tụ điện). Biết cường độ dòng điện sớm pha \frac{\pi }{3} so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Hai loại linh kiện trên là:

A. Tụ điện và cuộn cảm thuần.

B.  Điện trở và cuộn dây không thuần cảm.

C.  Cuộn cảm thuần và điện trở. 

D. Tụ điện và điện trởthuần. 

Câu 5: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải được áp dụng rộng rãi nhất là

A. giảm chiều dài dây dẫn truyền tải.

B. chọn dây có điện trở suất nhỏ.

C. tăng điện áp đầu đường dây truyền tải.

D. tăng tiết diện dây dẫn.

Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều   u = Uocosωt (V)  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi đó, phát biểu nào sau đây đúng

A. Cường độ dòng điện qua điện trở, qua cuộn cảm và qua tụ điện cùng pha với nhau.

B. Cường độ dòng điện qua điện trở sớm pha một góc π/2 so với cường độ dòng điện qua tụ điện.

C. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm sớm pha một góc π/2 so với cường độ dòng điện qua điện trở.

D. Cường độ dòng điện qua tụ điện ngược pha so với cường độ dòng điện qua cuộn cảm .

Câu 7: Cho một khung dây dẫn phẳng diện tích S quay đều với tốc độ góc ω  quanh một trục vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều có cảm ứng từ  \vec{B}. Trong khung dây sẽ xuất hiện

A. dòng điện không đổi.

B. suất điện động biến thiên điều hòa.

C. suất điện động có độ lớn không đổi.

D. suất điện động tự cảm.

Câu 8:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm ?

A. Dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây thuần cảm không gây ra sự toả nhiệt trên cuộn cảm.

B. Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn dây thuần cảm cản trở dòng điện và sự cản trở đó tăng theo tần số của dòng điện.  

C. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm nhanh pha  \frac{\pi}{2} so với dòng điện xoay chiều chạy qua nó.

D. Đối với dòng điện không đổi cuộn thuần cảm có tác dụng như một điện trở thuần .

Câu 9: Đặt hiệu điện thế xoay chiều u = 160\sqrt{2}cos100\pit (V) vào hai đầu một đoạn mạch xoay chiều thấy biểu thức dòng điện là i = \sqrt{2}sin(100\pit)A. Mạch này có những linh kiện gì ghép nối tiếp với nhau? 

A. C nối tiếp L

B. R nối tiếp L

C. R nối tiếp Ro

D. R nối tiếp C

Câu 10: Trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch có thể nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên mỗi phần tử.

B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không thể nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở thuần R.

C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không thể nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn thuần cảm L

D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên mỗi phần tử.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com