Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số và các bài toán liên quan

Chuyên đề này giúp học sinh giải các bài tập về hàm số và các bài toán liên quan.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 61:

Cho hàm số: y = x3 − 3x2 + mx + 1   (1)

 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 0. (HS tự làm)

 2. Tìm m để hàm số (1) có cực đại, cực tiểu và đường thẳng đi qua hai điểm cực đại, cực tiểu song song với đường thẳng (d) 2x + y − 6 = 0.

Câu hỏi số 62:

Cho hàm số: y= -x3 + 3x2 -2   (C).

Kháo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (HS Tự làm)

Tìm tham số m để đường thẳng y = mx – m cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt A(1; 0), B, C sao cho diện tích tam giác HBC bằng 1 (đvdt), với H(1; 1) 

Câu hỏi số 63:

Cho hàm số  y = 2x4 - 4x2

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. (HS tự làm)

2) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình 4x2│2 - x2│+ m - 1 = 0 có đúng 6 nghiệm phân biệt.

Câu hỏi số 64:

Cho hàm số y = x3 - 3mx2 + (m- m )x + 4 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1 (HS tự làm).

Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị nằm về 2 phía của đường thẳng x = 1.

Câu hỏi số 65:

Cho hàm số y = x3- 3x2 +3x -2 (C)

Khỏa sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) ( HS tự vẽ)

Tìm k để đường thẳng y= k(x- 2) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt A(2; 0), B, C 

Gọi MH là khoảng cách từ M(1;2) đến BC, tìm k sa0 cho MH = \frac{4\sqrt{5}}{BC}

Câu hỏi số 66:

Cho hàm số y = x4 −2mx2 +2m + m4

a)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m =1.

b) Với những giá trị nào của m thì hàm số có ba điểm cực trị, đồng thời ba điểm cực trị đó lập thành một tam giác có diện tích bằng 4\sqrt{2}

Câu hỏi số 67:

Cho hàm số y = -x3 + 3x   (1)

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1)  (Học sinh tự vẽ)

Gọi d là đường thẳng đi qua điểm A(2; -2) có hệ số góc bằng k. Xác định các giá trị của tham số k để d cắt đồ thị hàm số (1) tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lớn hơn -2

Câu hỏi số 68:

Cho hàm số y=x3+3x2-4 (1)

a ,Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1)

b, Gọi A, B là hai điểm thuộc (C) sao cho các tiếp tuyến của (C) tại A và B song song với nhau. Chứng minh rằng trung điểm của AB cũng thuộc (C)

Câu hỏi số 69:

Cho hàm số y=\frac{x-1}{x+1}(1)

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1)

b. tìm m để đường thẳng d: y=\frac{x-m}{2} cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B, cắt trục hoành tại D sao cho một trong 3 điểm A, B, D là trung điểm của đoạn nối hai điểm còn lại.

Câu hỏi số 70:

Cho hàm số y =−2x3 + 6x + 2  có đồ thị là (C). 

1)      Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2)      Tìm m để đường thẳng d : y = 2mx − 2m + 6 cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt A,B,C sao cho tổng hệ số góc của các tiếp tuyến với (C)  tại A,B,C bằng − 6 . 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com