Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số y=ax2 (a ≠ 0), Phương trình bậc hai một ẩn

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1:

Giải phương trình: \sqrt[3]{2x - 1}  -  \sqrt[3]{x - 1} = 1

Câu hỏi: 60329

Câu hỏi số 2:

Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

2x6 + y2 – 2x3y = 320

Câu hỏi: 60257

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình x2\sqrt{x + 3} = 3

Câu hỏi: 60203

Câu hỏi số 4:

Giải phương trình  X3 + ax2 + bx + 1 = 0 biết rằng a, b, là các số hữu tỉ và 1 + √2 là 1 nghiệm của phương trình

Câu hỏi: 60177

Bài 5:

Cho phương trình: x3\frac{1}{x^3} - (m + 1)(x - \frac{1}{x}) + m - 3 = 0 (1)

Câu hỏi số 1:

Giải phương trình khi m = 2

Câu hỏi: 60166

Câu hỏi số 2:

Tìm m để phương trình có đúng 2 nghiệm dương phân biệt

Câu hỏi: 60167

Câu hỏi số 6:

Giải phương trình x2 + 4x + 5 = 2\sqrt{2x + 3}

Câu hỏi: 60118

Câu hỏi số 7:

Giải phương trình: 10\sqrt{x^3 + 1} = 3x2 + 6

Câu hỏi: 60032

Câu hỏi số 8:

Tìm số tự nhiên n sao cho A = n6 – n4 + 2n3 + 2n2 là một số chính phương

Câu hỏi: 59970

Câu hỏi số 9:

Giải hệ phương trình:

\left\{\begin{matrix} x^2 + x + \frac{1}{y}\left ( 1 + \frac{1}{y} \right ) = 4 & \\ x^3 + \frac{x}{y^2} + \frac{x^2}{y} + \frac{1}{y^3} = 4& \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 59952

Câu hỏi số 10:

Cho x, y là các số thực khác 0 và thỏa mãn

\frac{x^{2}}{y}+\frac{y^{2}}{x}+2(x+y)-3(\frac{x}{y}+\frac{y}{x})+3(\frac{1}{x}+\frac{1}{y})-\frac{2}{xy}=4

Tính giá trị của biểu thức S = x + y

Câu hỏi: 59948

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com