Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu 1: Giải hệ phương trình sau: \left\{\begin{matrix} x+\sqrt{x^{2}+1}=2y+1\\ y+\sqrt{y^{2}+1}=2x+1 \end{matrix}\right.

A. x = y = 0

B. x = y = 1

C. x = y = 2

D. x = 1 ; y = -2

Câu hỏi : 59967

Câu 2: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 2x+5y=7\\ 3x-y=2 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (3; 2)

B. (x; y) = (-2; 1)

C. (x; y) = (1; 1)

D. (x; y) = (1; 0)

Câu hỏi : 59885

Câu 3: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 6x+6y=5xy\\ \frac{4}{x}-\frac{3}{y}=1 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (2; 3)

B. (x; y) = (2; -1)

C. (x; y) = (1; 3)

D. (x; y) = (1; 0)

Câu hỏi : 59814

Câu 4: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x-5y=-18\\ x+2y=5 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (1; 0)

B. (x; y) = (2; 3)

C. (x; y) = (-1; -2)

D. (x; y) = (-1; 3)

Câu hỏi : 59754

Câu 5: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{4}+y^{4}=1\\ x^{3}+y^{3}=x^{2}+y^{2} \end{matrix}\right.

A. (0; 1) và (0; 0)

B. (0; 0) và (1; 0)

C. (0; 0) và (1; 1)

D. (0; 1) và (1; 0)

Câu hỏi : 59719

Câu 6: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} -x+3y=-10\\ 2x+y=-1 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (1; -3)

B. (x; y) = (-1; -2)

C. (x; y) = (4; -3)

D. (x; y) = (1; 0)

Câu hỏi : 59438

Câu 7: Chứng minh nếu |a| > 2 thì hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{5}-2y=a &(1)\\ x^{2}+y^{2}=1 &(2) \end{matrix}\right.   vô nghiệm.

A. Click để xem lời giải

Câu hỏi : 59436

Câu 8: Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn phương trình: (2x +1)y = x +1.

A. (-2; 1) ; (-1; 2).

B. (0; 1) ; (1; 0).

C. (0; -1) ; (-1; 0).

D. (0; 1) ; (-1; 0).

Câu hỏi : 59419

Câu 9: Hai người thợ cùng làm công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ, người thứ hai làm 6 giờ thì họ làm được \frac{1}{4} công việc. Hỏi mỗi người làm một mình thì trong bao lâu làm xong công việc?

A. Người thứ nhất: 24 giờ Và nguwois thứ hai: 32 giờ

B. Người thứ nhất: 24 giờ Và nguwois thứ hai: 48 giờ

C. Người thứ nhất: 16 giờ Và nguwois thứ hai: 42 giờ

D. Người thứ nhất: 28 giờ Và nguwois thứ hai: 56 giờ

Câu hỏi : 59401

Câu 10: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x-2y=1\\ 2x+y=-4 \end{matrix}\right.

A. (x; y) = (-3; -2)

B. (x; y) = (-1; 3)

C. (x; y) = (-1; -2)

D. (x; y) = (0; -2)

Câu hỏi : 59343

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com