Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bài 71:

Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH và phân giác BE của góc ABC ( H thuộc BC, E thuộc AC), kẻ AD vuông góc với BE ( D thuộc BE).

Câu hỏi số 1:

Chứng minh rằng tứ giác ADHB là tứ giác nôi tiếp, xác định tâm O đường tròn ngoại tiếp tứ giác ADHB (gọi là đường tròn (O)).

Câu hỏi: 19009

Câu hỏi số 2:

chứng minh \widehat{EAD}=\widehat{HBD} và OD//HB

Câu hỏi: 19010

Câu hỏi số 3:

Cho biết \widehat{ABC}=60^{0} và AB = a (a>0 cho trước). Tính theo a diện tích phần tam giác ABC nằm ngoài đường tròn(O)

Câu hỏi: 19011

Câu hỏi số 72:

Cho tam giác đều MNP có cạnh bằng 2. Lấy n điểm thuộc các cạnh hoặc ở phía trong tam giác đều MNP sao cho khoảng cách giữa 2 điểm tùy ý lớn hơn 1 cm(với n là số nguyên dương). Tìm n lớn nhất thỏa mãn điều kiện đã cho.

Câu hỏi: 18172

Bài 73:

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O, đường kính AH, đường tròn này cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự tại D và E.

Câu hỏi số 1:

Chứng minh tứ giác BDEC là tứ giác nội tiếp được đường tròn.

Câu hỏi: 18112

Câu hỏi số 2:

Chứng minh rằng 3 điểm B, O, E thẳng hàng.

Câu hỏi: 18113

Câu hỏi số 3:

Cho biết AB = 3cm, BC = 5 cm. Tính diện tích tứ giác BDEC.

Câu hỏi: 18114

Bài 74:

Trên mặt phẳng tọa độ cho ba điểm A(- 2; 4), B(- 3; 1) và C(1; 5).

Câu hỏi số 1:

Biểu diễn ba điểm trên mặt phẳng tọa độ .

Câu hỏi: 17757

Câu hỏi số 2:

Điểm A có thuộc đường thẳng BC hay không?      

Câu hỏi: 17758

Câu hỏi số 3:

Chứng minh: AB = AC.

Câu hỏi: 17759

Câu hỏi số 4:

Tính diện tích  ∆ABC ( biết đơn vị đo trên các trục tọa độ là 1).

Câu hỏi: 17760

Bài 75:

Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 8cm, AC = 6cm, các điểm M, E, F lần lượt là trung điểm của BC, AB, AC. Dựng đường cao AH.

Câu hỏi số 1:

Chứng minh rằng 5 điểm A, E, M, H, F cùng thuộc một đường tròn.

Câu hỏi: 17629

Câu hỏi số 2:

Tính tỉ số diện tích của ∆MFA và ∆BAC.

Câu hỏi: 17630

Câu hỏi số 3:

Tính thể tích của hình sinh ra khi cho ∆AMB quay trọn một vòng quanh BM.

Câu hỏi: 17631

Bài 76:

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC), có đường cao AH và O là trung điểm BC. Đường tròn tâm I đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M và N.

Câu hỏi số 1:

Chứng minh rằng :  AM.AB=AN.ACBMNC nội tiếp.  

Câu hỏi: 17530

Câu hỏi số 2:

Chứng minh rằng: Tứ giác BMNC nội tiếp.

Câu hỏi: 17531

Câu hỏi số 3:

Gọi D là giao điểm của OA và MN. Chứng minh rằng: Tư giác ODIH nội tiếp.

Câu hỏi: 17532

Câu hỏi số 4:

Chứng minh \frac{1}{AD}=\frac{1}{HB}+\frac{1}{HC}

Câu hỏi: 17533

Câu hỏi số 5:

Gọi P là giao điểm của MN và BC. Đường thẳng AP cắt đường tròn đường kính AH tại K( khác A). Tính \widehat{BKC}.

Câu hỏi: 17534

Câu hỏi số 6:

Câu hỏi: 17535

Bài 77:

Giải các bài tập sau:

Câu hỏi số 1:

Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 4x - 5y = -5\\ 4x - 7y = -1 \end{matrix}\right.

Câu hỏi: 17011

Câu hỏi số 2:

Cho hình thoi ABCD, đường cao AH. Cho biết AC = m, BD = n và AH = h. Chứng minh rằng \frac{1}{h^{2}} = \frac{1}{m^{2}} + \frac{1}{n^{2}}

Câu hỏi: 17012

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com