Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lý thuyết tổng hợp

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 31:

Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với nước Br2?

Câu hỏi số 32:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu hỏi số 33:

Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành khí Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc tạo thành khí Z. Các khí X, Y và Z lần lượt là

Câu hỏi số 34:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi số 35:

Cho từng chất H2N-CH2-COOH, CH3-COOH, CH3-COOCH3 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (to) và với dung dịch HCl (to). Số phản ứng xảy ra là

Câu hỏi số 36:

Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

Câu hỏi số 37:

Nhận xét nào sau đây đúng ?

Câu hỏi số 38:

Chất nào sau đâykhôngdùng làm thuốc nổ?

Câu hỏi số 39:

Có 4 dung dịch: H2SO4 loãng, AgNO3, CuSO4, HCl. Chất không tác dụng với cả 4 dung dịch trên là:              

Câu hỏi số 40:

Cho các chất sau : phenol, axit axetic, phenylamoni clorua, natri phenolat, NaOH. Cho các chất đó tác dụng với nhau từng đôi một, số cặp xảy ra phản ứng hóa học là 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com