Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhiệt học

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 31:

Trong một bình nhiệt lượng kế ban đầu chứa mo = 400g nước ở nhiệt độ to = 25oC. Người ta đổ thêm một lượng nước có khối lượng m1 ở nhiệt độ tx vào bình thì khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ bình là t1 = 20oC. Cho thêm một cục nước đá có khối lượng m2 ở nhiệt độ t2 = -10oC vào bình thì cuối cùng nước trong bình có khối lượng m = 700g ở nhiệt độ t3 = 5oC. Tìm m1, m2, tx? Biết nhiệt dung riêng của nước C1 = 4200J/kg.K, nhiệt dung riêng của nước đá C2 = 2100J/kg.K. Nhiệt nóng chảy của nước đá λ = 336000J/kg ( bỏ qua sự trao đổi nhiệt của các chất trong bình với nhiệt lượng kế và môi trường).

Câu hỏi: 32409

Câu hỏi số 32:

Trong một bình nhiệt lượng kế ban đầu có chứa m0 = 400g nước ở nhiệt độ t0 = 250C. Người ta đổ thêm một khối lượng nước m1 ở nhiệt độ tx vào bình thì khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước là t1 = 200C. Cho thêm một cục nước đá khối lượng m2 ở nhiệt độ t2 = -100C vào bình thì cuối cùng trong bình có M = 7000g nước ở nhiệt độ t3 = 50C. Tìm m1, m2, tx. Biết nhiệt dung riêng của nước c1 = 4200J/(kg.độ), nhiệt dung riêng của nước đá c2 = 2100J/(kg.độ), nhiệt nóng chảy của nước đá λ = 336000J/kg. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của các chất trong bình với nhiệt lượng kế và môi trường.

Câu hỏi: 31748

Bài 33:

Một bình hình trụ có bán kính đáy R1 = 20cm được đặt thẳng đứng chứa nước ở nhiệt độ t1 = 20oC. Người ta thả một quả cầu bằng nhôm có bán kính R2 = 10cm ở nhiệt độ t2 = 40oC vào bình thì khi cân bằng mực nước trong bình ngập chính giữa quả cầu. Cho khối lượng riêng của nước D1 = 1000kg/m3 và của nhôm D2 = 2700kg/m3, nhiệt dung riêng của nước C1 = 4200J/kg.K và của nhôm C2 = 880J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và với môi trường.

Câu hỏi số 1:

Tìm nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt.

Câu hỏi: 31476

Câu hỏi số 2:

Đổ thêm dầu ở nhiệt độ t3 = 15oC vào bình cho vừa đủ ngập quả cầu. Biết khối lượng riêng và nhiệt dung riêng của dầu D3 = 800kg/m3 và C3  = 2800J/kg.K. Xác định: Nhiệt độ của hệ khi cân bằng nhiệt? Áp lực của quả cầu lên đáy bình?

Câu hỏi: 31477

Bài 34:

Một bình hình trụ có chiều cao h1 = 20cm, diện tích đáy trong là S1 = 100cm2 đặt trên mặt bàn nằm ngang. Đổ vào bình 1 lít nước ở nhiệt độ t1 = 80oC. Sau đó thả vào bình một khối trụ đồng chất có diện tích đáy là S2 = 60cm2, chiều cao h2 = 25cm ở nhiệt độ t2. Khi đã cân bằng nhiệt thì đáy dưới của khối trụ song song và cách đáy trong bình x = 2cm. Nhiệt độ của nước trong bình khi cân bằng nhiệt là t = 65oC. Bỏ qua sự nở vì nhiệt của các chất và sự trao đổi nhiệt với bình và môi trường xung quanh. Biết khối lượng riêng của nước là D = 1000kg/m3, nhiệt dung riêng của nước là c1 = 4200J/kg.K, của chất làm khối trụ là c2 = 2000J/kg.K.

Câu hỏi số 1:

Tính khối lượng của khối trụ và nhiệt độ t2.

Câu hỏi: 31236

Câu hỏi số 2:

Phải đặt thêm lên khối trụ một vật có khối lượng tối thiểu bằng bao nhiêu để khối trụ chạm đáy bình.

Câu hỏi: 31237

Câu hỏi số 35:

Một bình đựng mđ (kg) nước đá đã đập vụn và mn (kg) nước ở nhiệt độ 00C. Mở nắp bình cho thông với không khí trong phòng để cho nước đá nóng chảy hết sau thời gian t1 (giây) và tăng nhiệt độ từ 00C đến T (0C) sau thời gian t2 (giây). Cho biết nhiệt nóng chảy của nước đá là λ (J/kg) và nhiệt dung riêng của nước là C (J/kg.độ). Tìm nhiệt độ cuối T theo mđ, mn, λ, C, t1, t2.

Câu hỏi: 31066

Bài 36:

Nguồn nhiệt công suất 500W cung cấp nhiệt lượng cho một nồi áp suất đựng nước có van an toàn được điều chỉnh sao cho hơi nước thoát ra là 10,4 g/phút. Nếu nhiệt lượng được cung cấp với công suất 700W thì hơi nước thoát ra là 15,6 g/phút.

Câu hỏi số 1:

Hãy giải thích hiện tượng.

Câu hỏi: 31063

Câu hỏi số 2:

Tìm nhiệt hóa hơi của nước ở nhiệt độ nồi.

Câu hỏi: 31064

Câu hỏi số 3:

Tính công suất bị mất mát do các nguyên nhân khác ngoài nguyên nhân hóa hơi.

Câu hỏi: 31065

Câu hỏi số 37:

Người ta thả một thỏi nước đá khối lượng m1 ở nhiệt độ t1 (0C) < 0(0C) vào một bình đựng nước với khối lượng của nước là m2 ở nhiệt độ t2 (0C). Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là C1, của nước là C2, nhiệt nóng chảy của nước đá là λ. Giả thiết chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa nước và nước đá. Lập biểu thức tính nhiệt độ tx của hỗn hợp ở trạng thái cân bằng nhiệt trong trường hợp tx < 00C. Xác định điều kiện để xảy ra trường hợp này.

Câu hỏi: 31053

Bài 38:

Để xác định nhiệt dung riêng của dầu Cx người ta thực hiện thí nghiệm như sau. Đổ khối lượng nước mn vào một nhiệt lượng kế khối lượng mk. Cho dòng điền chạy qua nhiệt lượng kế để nung nóng nước. Sau thời gian T1 nhiệt độ của nhiệt lượng kế và nước tăng lên ∆t1 (0C). Thay nước bằng dầu với khối lượng md và lặp lại các bước  thí nghiệm như trên. Sau thời gian nung T2 nhiệt độ của nhiệt lượng kế và dầu tăng thêm ∆t2 (0C). Để tiện tính toán có thể chọn mn = md = mk. Bỏ qua sự mất mát nhiệt lượng trong quá trình nung nóng.

Câu hỏi số 1:

Lập biểu thức tính nhiệt dung riêng Cx, cho biết nhiệt dung riêng của nước và của nhiệt lượng kế là Cn và Ck.

Câu hỏi: 31040

Câu hỏi số 2:

Áp dụng bằng số: cho Cn = 4200 J/kg.độ; Ck = 380 J/kg.độ; T1 = 4 phút; ∆t1 = 9,20C; T2 = 4 phút; ∆t2 = 16,20C, hãy tính Cx.

Câu hỏi: 31041

Câu hỏi số 39:

Có hai bình cách nhiệt: Bình 1 chứa m1 = 4kg nước ở nhiệt độ t1 = 20oC, bình 2 chứa m2 = 8kg nước ở nhiệt độ t2 = 40oC. Người ta đổ một lượng nước m từ bình 2 sang bình 1. Sau khi nhiệt độ bình 1 đã ổn định, người ta lại đổ lượng nước m từ bình 1 sang bình 2. Nhiệt độ của bình 2 khi cân bằng nhiệt là t2’ = 38oC. Hãy tính lượng nước m sau mỗi lần đổ và nhiệt độ ổn đinh t1’ ở bình 1?

Câu hỏi: 30810

Câu hỏi số 40:

Dây nung của bếp điện (hay dây tóc bóng đèn) dùng lâu ngày sẽ bị đứt ở nơi có tiết diện nhỏ nhất. Vì sao?

Câu hỏi: 29662

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com