Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quang học

Bài 61:

Vật sáng AB là một đoạn thẳng nhỏ được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ L. Điểm A nằm trên trục chính và cách quang tâm O một khoảng OA = 10cm. Một tia sáng đi từ B đến gặp thấu kính L tại I ( OI = 2AB ). Tia ló qua thấu kính L của tia sáng trên có đường kéo dài đi qua A.

Câu hỏi số 1:

Dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính L và xác định tiêu điểm F, F’ của thấu kính.

Câu hỏi: 33369

Câu hỏi số 2:

Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và tiêu cự f của thấu kính.

Câu hỏi: 33370

Bài 62:

Một vật sáng AB song song với màn ảnh M và cách màn ảnh 90cm. Người ta đặt một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm vào khoảng giữa vật và màn ảnh để thu ảnh thật của vật trên màn ảnh. Trục chính của thấu kính vuông góc với màn ảnh.

Câu hỏi số 1:

Có mấy vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn?

Câu hỏi: 33032

Câu hỏi số 2:

Xác định vị trí đặt thấu kính đó.

Câu hỏi: 33033

Câu hỏi số 3:

So sánh độ lớn của các ảnh thu được ứng với các vị trí trên của thấu kính

Câu hỏi: 33034

Bài 63:

Cho xy là một trục chính của một thấu kính mỏng L, AB là vật thật qua thấu kính L cho ảnh A1B1 như hình vẽ.

Câu hỏi số 1:

Thấu kính L là thấu kính gì? Tại sao? Nêu cách vẽ xác định quang tâm O, tiêu điểm F, F’ của thấu kính? 

Câu hỏi: 32987

Câu hỏi số 2:

Cho AB = 2cm, A1B1 = 1cm, AA1 =90cm, bằng kiến thức hình học xác định tiêu cự của thấu kính L?

Câu hỏi: 32988

Câu hỏi số 3:

Bây giờ giữ thấu kính L, cố định. Dịch vật AB một đoạn 20cm dọc theo trục chính hướng lại dần thấu kính L thì ảnh dịch chuyển theo trục nào, dịch đi một đoạn bằng bao nhiêu?

Câu hỏi: 32989

Câu hỏi số 4:

Giữ thấu kính và vật AB cố định như vị trí ở câu b. Đặt một gương phẳng sau thấu kính vuông góc với trục chính, mặt phản xạ hướng về phía thấu kính và cách thấu kính một đoạn 40cm. Hãy vẽ đường đi của hai tia sáng khác nhau qua hệ thấu kính-gương. Xác định vị trí các ảnh?

Câu hỏi: 32990

Bài 64:

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm tạo ảnh A’B’

Câu hỏi số 1:

Biết A’B’ = 4AB. Vẽ hình và tính khoảng cách từ vật tới thấu kính ( xét 2 trường hợp ảnh thật và ảnh ảo)

Câu hỏi: 32429

Câu hỏi số 2:

Cho vật AB di chuyển dọc theo trục chính của thấu kính. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa vật và ảnh thật của nó

Câu hỏi: 32430

Câu hỏi số 65:

Một nguồn sáng điểm đặt trên trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 8cm, cách thấu kính 12cm. Thấu kính dịch chuyển với vận tốc 1m/s theo phương vuông góc trục chính thấu kính. Hỏi ảnh của nguồn sáng dịch chuyển với vận tốc là bao nhiêu nếu nguồn sáng được giữ cố định ( không sử dụng công thức thấu kính). 

Câu hỏi: 32388

Bài 66:

Vật AB xác định ( A nằm trên trục chính ) đặt trước một thấu kính hội tụ và vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh thật lớn gấp 4 lần vật. Nếu đưa vật lại gần thấu kính thêm 4 cm cũng như gần thêm 6cm sẽ cho ảnh có cùng độ lớn.

Câu hỏi số 1:

Không dùng công thức thấu kính, hãy tính khoảng cách ban đầu của vật so với thấu kính và tiêu cự của thấu kính đó.

Câu hỏi: 32137

Câu hỏi số 2:

Nghiêng vật AB ( A cố định ) về phía thấu kính sao cho đầu B cách trục chính 5cm và cách thấu kính 20cm. Hãy vẽ ảnh của AB? Ảnh này gấp mấy lần vật?

Câu hỏi: 32138

Câu hỏi số 67:

Vật sáng AB là một đoạn thẳng nhỏ được đặt vuông góc với quang trục của một thấu kính hội tụ. Điểm A nằm trên trục quang trục và cách tâm O một khoảng OA = 10cm. Một tia sáng đi từ B đến gặp thấu kính tại I (với OI = 2AB). Tia ló qua thấu kính của tia sáng trên có đường  kéo dài đi qua A. Tính khoảng cách từ tiêu điểm F đến quang tâm O.

Câu hỏi: 31759

Bài 68:

Cho gương phẳng hình vuông cạnh a đặt thẳng đứng trên sàn nhà, mặt hướng vào tường và song song với tường. Trên sàn nhà, sát chân tường, trước gương có nguồn điểm sáng S.

Câu hỏi số 1:

Xác định kích thước của vệt sáng trên tường do chùm tia phản xạ từ gương tạo nên.

Câu hỏi: 31068

Câu hỏi số 2:

Khi gương dịch chuyển với vận tốc vuông góc với tường (sao cho gương luôn ở vị trí thẳng đứng và song song với tường) thì ảnh S’ của S và kích thước vệt sáng thay đổi như thế nào? Giải thích? (HS tự giải). Tìm vận tốc của ảnh S’.

Câu hỏi: 31069

Câu hỏi số 69:

Cho hai gương phẳng đặt sao cho mặt phản xạ của chúng hợp với nhau một góc bằng 120o. Một điểm sáng S đặt tại mặt phẳng phân giác của góc hợp bới mặt phản xạ của hai gương, trước hai gương, cách giao tuyến của hai gương 10cm. Hãy xác định số ảnh của S qua hệ hai gương, vẽ ảnh và tính khoảng cách giữa các ảnh.

Câu hỏi: 30899

Câu hỏi số 70:

Một vật sáng AB đặt tại một vị trí trước thấu kính hội tụ, sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính và A nằm trên trục chính, ta thu được một ảnh thật lớn gấp hai lần vật. Sau đó, giữ nguyên vị trí vật AB và dịch chuyển thấu kính dọc theo trục chính, theo chiều ra xa vật một đoạn 15cm thì thấy ảnh của nó cũng dịch chuyển đi một đoạn 15 cm so với vị trí ảnh ban đầu. Tính tiêu cự f của thấu kính (không sử dụng trực tiếp công thức của thấu kính)

Câu hỏi: 30851

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com