Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sinh thái học cá thế và quần thể

Với các câu hỏi và bài tập được trích trong các sách bài tập luyện thi và sách giáo khoa, những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi tốt nghiệp và cao

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Một loài sâu bọc có ngưỡng nhiệt độ phát triển là 8oC, tổng nhiệt hữu hiệu là 336. Nếu nhiệt độ môi trường ổn định ở mức xoC, thời gian sống là 24 ngày. Giá trị của x là: 

Câu hỏi số 2:

Ở Bọ rùa khi nhiệt độ môi trường (T = 280C) thì phát hiện trong (D = 20 ngày). Còn khi nhiệt độ (T = 300C) thì (D = 16 ngày) nhiệt ngưỡng phát triển (C = 200C). Tổng nhiệt cho một chu kì phát triển ở (T = 280C) là:

Câu hỏi số 3:

Ở ruồi giấm, tổng nhiệt hữu hiệu của loài là 170 độ. ngày. Ở 25oC vòng đời của ruồi giấm là 10 ngày đêm, khi nhiệt độ giảm xuống 18oC thì vòng đời của loài là:

Câu hỏi số 4:

Một quần thể có 1200 cá thể, tỉ lệ sinh sản là 13%, tỉ lệ tử vong là 9%, tỉ lệ xuất cư là 0,5%, tỉ lệ nhập cư là 0,5%. Sau 1 năm, số lượng các cá thể trong quần thể là:

Câu hỏi số 5:

Tại thành phố A, nhiệt độ trung bình 30°C, một loài bọ cánh cứng có chu kì sống !à 10 ngày đêm. Còn ở thành phố B, nhiệt độ trung bình 18°C thì chu kì sống của loài này là 30 ngày đêm. Số thế hệ trung bình trong năm 2010 của loài trên tại thành phố A và thành phố B lần lượt là:

Câu hỏi số 6:

Nghiên cứu 1 quần thế chim cánh cụt gồm 2000 cá thể người ta nhận thấy tỉ lệ sinh sản, tử vong hàng năm khoảng 4,5% và 1,25% so với tổng sổ cá thể của quần thể. Kích thước của quần thế là bao nhiêu sau thời gian 2 năm:

Câu hỏi số 7:

Cho biết N0 là số lượng cá thể của quần thể sinh vật ở thời điểm khảo sát ban đầu (t ), Nt là số lượng cá thể của quần thể sinh vật ở thời điểm khảo sát tiếp theo (t); B là mức sinh sản; D là mức tử vong; I là mức nhập cư và E là mức xuất cư. Kích thước của quần thể sinh vật ở thời điểm t có thểđược mô tả bằng công thức tổng quát nào sau đây?     

Câu hỏi số 8:

Nghiên cứu một quần thể động vật cho thấy ở thời điểm ban đầu có 11000 cá thể. Quần thể này có tỉ lệ sinh là 12%/năm, tỉ lệ tử vong là 8%/năm và tỉ lệ xuất cư là 2%/năm. Sau một năm, số lượng cá thể trong quần thể đó được dự đoán là

Câu hỏi số 9:

Thời gian để hoàn thành một chu kì sống của một loài động vật biến nhiệt ở 18°C là 17 ngày đêm còn ở 25°C là 10 ngày đêm. Theo lí thuyết, nhiệt độ ngưỡng của sự phát triển của loài động vật trên là

Câu hỏi số 10:

Tháp tuổi của 3 quần thể sinh vật với trạng thái phát triển khác nhau như sau:            Quy ước:              : Nhóm tuổi trước sinh sản               : Nhóm tuổi đang sinh sản             : Nhóm tuổi sau sinh sản.  A: Tháp tuổi của quần thể 1    B: Tháp tuổi của quần thể 2  C: Tháp tuổi của quần thể 3    Quan sát 3 tháp tuổi trên có thể biết được

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com