Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số phức

Việc mở rộng trường số phức để giải những bài toán mà không thể giải trong trường số thực. Số phức được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học,

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Xác định tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức \overline{z} + 1 - i thỏa mãn log3|z - 1 + 2i| ≤ 1

Câu hỏi số 12:

Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện: z + 3\overline{z} = (2 + i√3)|z|

Câu hỏi số 13:

Giải phương trình sau trên tập số phức C: z4 – 2z3 – z2 - 2z + 1 = 0

Câu hỏi số 14:

Chứng minh số phức z với 

z = 1 + (1 + i√3) + (1 + i√3)2 + (1+ i√3)3 + …. + (1 + i√3)20 là số thuần ảo ?

Câu hỏi số 15:

Hãy tính tổng các số phức z thỏa mãn điều kiện z2 = │z│2 – 3\bar{z}

Câu hỏi số 16:

Gọi z1, z2 là 2 nghiệm của phương trình z2 - (2cos\frac{5\Pi }{21})z + 1 = 0. Tìm số n nguyên dương nhỏ nhất sao cho z1+ z2= 1.

Câu hỏi số 17:

Tìm modun của số phức w = b + ci (b, c ∈ R), biết số phức \frac{(1+i)^{8}(-1-2i)}{(1-i)^{7}} là nghiệm của phương trình z+ bz + c = 0

Câu hỏi số 18:

Gọi z1, z2 là các nghiệm phức của phương trình (\frac{z-1}{2z-i})= -1 .

Tìm giá trị biểu thức P = (1 + z_{1}^{2})(1 + z_{2}^{2}) . 

Câu hỏi số 19:

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện: \frac{(1+i)z}{1-\sqrt{3}+(1+\sqrt{3})i} có một acgumen bằng -\frac{\Pi }{6} và │z│=│2\bar{z} - √3 + i│. Tính mô đun của số phức z .

Câu hỏi số 20:

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện:  1 + \bar{z} = |\bar{z} - i|2 + (iz – 1)2 .

Tính mô đun của w = z + \frac{4}{1-z}

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com