Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số phức

Việc mở rộng trường số phức để giải những bài toán mà không thể giải trong trường số thực. Số phức được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học,

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 1:

Tìm số phức z thoả mãn │1-iz│ = │ \bar{z}-3i│  và z - \frac{5}{z} là số thuần ảo.

Câu hỏi số 2:

Gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 – (3+i)z +4 =0. Viết dạng lượng giác của các số phức z12014, z22014

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình sau trên trường  số phức  C :  | z | - iz = 1 – 2i. 

Câu hỏi số 4:

Tìm tất cả các số phức z, biết |z - 1 - 2i|2+zi + \overline{z} =11 + 2i

Câu hỏi số 5:

 Cho số phức z thoả mãn: z - \frac{\overline{z}}{1+3i} = \frace_6 + 7i{5}. Tìm phần thực của số phức  z2013.

Câu hỏi số 6:

Tìm số phức z thỏa mãn \bar{z}^{2}+(2-i\sqrt{8})z+2=\frac{3(1+i\sqrt{2})}{i\sqrt{2}-1}z

Câu hỏi số 7:

Giải phương trình sau trên tập số phức C: z4 – 2z3 – z2 - 2z + 1 = 0

Câu hỏi số 8:

Hãy tính tổng các số phức z thỏa mãn điều kiện z2 = │z│2 – 3\bar{z}

Câu hỏi số 9:

Gọi z1, z2 là 2 nghiệm của phương trình z2 - (2cos\frac{5\Pi }{21})z + 1 = 0. Tìm số n nguyên dương nhỏ nhất sao cho z1+ z2= 1.

Câu hỏi số 10:

Tìm modun của số phức w = b + ci (b, c ∈ R), biết số phức \frac{(1+i)^{8}(-1-2i)}{(1-i)^{7}} là nghiệm của phương trình z+ bz + c = 0

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com