Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng ánh sáng

Các bài tập về sóng ánh sáng giúp học sinh vận dụng thành thạo các công thức về giao thoa ánh sáng và rèn luyện kỹ năng giải toán.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 61:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, 2 khe S1,S2 được chiếu sáng bằng hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=5000Ǻ và λ2. Cho biết vân sáng bậc 4 của λ1 trùng với vân sáng bậc 5 của λ2. Tính bức xạ λ2

Câu hỏi số 62:

Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng. Nguồn sáng gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=0,51µm và λ2. Khi đó ta thấy tại vân sáng bậc 4 của bức xạ λ1 trùng với một vân sáng của λ2. Tính λ2. Biết λ2 có giá trị từ 0,60µm đến 0,70µm

Câu hỏi số 63:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ người ta đặt màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng D thì khoảng vân là 1mm. Khi khoảng cách từ màn quan sát đền mặt phẳng hai khe lần lượt là D + ∆D hoặc D - ∆D thì khoảng vân thu được trên màn tương ứng là 2i và i. Nếu khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe là D + 3∆D thì khoảng vân trên màn là

Câu hỏi số 64:

Trong thí nghiệm giao thoa dùng khe Y-âng có khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe D=2,5m, khoảng cách giữa hai khe là a=2,5mm. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=0,48 µm và λ2=0,64 µm thì vân sáng cùng màu với vân trung tâm gần nhất cách vân trung tâm

Câu hỏi số 65:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500nm và 660nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa (trung tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là

Câu hỏi số 66:

Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,4≤ λ≤ 0,76 µm. Khoảng cách hai khe 0,2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Khoảng cách gần nhất giữa vân tối bậc 1 đến vân sáng bậc 1 là

Câu hỏi số 67:

Một nguồn sáng đơn sắc λ=0,60 µm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe S1 và S2, hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn hứng ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Nếu không đặt bản thủy tinh mà đổ đầy vào khoảng giữa khe và màn một chất lỏng có chiết suất n, người ta thấy khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng 0,45mm. Tính chiết suất n của chất lỏng

Câu hỏi số 68:

Một nguồn sáng đơn sắc λ=0,60 µm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe S1 và S2, hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn hứng ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Đặt sau khe S2 một bản thủy tinh song song có chiết suất n=1,5, độ dày e=4 µm. Hỏi vị trí hệ thống vân sẽ dịch chuyển trên màn như thế nào?

Câu hỏi số 69:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, do D= 1,5m. Nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách từ S tới mặt phẳng hai khe là d= 60cm. Khoảng vân đo được trên màn bằng 3mm. Cho S dời theo phương song song với S1S2 về phía S2. Hỏi để cường độ sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu thì S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu?

Câu hỏi số 70:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, cho a=2mm,D=2m. Một nguồn sáng cách đều hai khe S1 và S2. Khoảng cách từ S tới mặt phẳng hai khe là d=0,5m. Khi đó vân sáng trung tâm tại O (là giao điểm của đường trung trực S1S2 với màn). Nếu dời S theo phương song song với S1S2 về phía S2 một đoạn 1,5mm thì vân sáng trung tâm sẽ dời một đoạn là bao nhiêu

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com