Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng ánh sáng

Các bài tập về sóng ánh sáng giúp học sinh vận dụng thành thạo các công thức về giao thoa ánh sáng và rèn luyện kỹ năng giải toán.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 71:

Trong thí nghiệm Y-âng cho a=2,5mm, D=1,5m. Người ta đặt trước một trong hai khe sáng một bản mặt song song mỏng chiết suất n=1,52. Khi đó ta thấy hệ vân giao thoa trên màn bị dịch chuyển một đoạn 3mm. Bề dày e của bản mỏng là

Câu hỏi số 72:

Trong thí nghiệm Y-âng cho a=2mm, D=2,2m. Người ta đặt trước khe sáng S1 một bản mặt song song mỏng chiết suất n, bề dày e=6 µm. Khi đó ta thấy hệ thống vân giao thoa trên màn bị dịch chuyển một đoạn 3mm về phía S1. Chiết suất n của chất làm bản mỏng là

Câu hỏi số 73:

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, người ta chiếu ánh sáng đơn sắc vào hai khe hẹp cách nhau 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn hứng vân là 1,5m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc là 0,75 µm. Đặt một bản mặt song song dày 1 µm bằng thủy tinh có chiết suất n=1,62 chắn giữa hai khe S1 và màn. Ta thấy hệ thống vân trên màn sẽ dời chỗ một khoảng là

Câu hỏi số 74:

Một nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,6µm chiếu vào mặt phẳng chứa hai khe S1,S2 hẹp, song song cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Đặt sau khe S1 một bản thủy tinh hai mặt phẳng song song có chiết suất n=1,5, độ dày e=1,2 µm. Hỏi hệ thống vân sẽ dịch chuyển trên màn như thế nào?

Câu hỏi số 75:

Trong thí nghiệm của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe S1S2 đến màn là 2m. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc đặt cách đều hai khe một khoảng 0,5m. Nếu dời S theo phương song song với S1S2 một đoạn 1mm thì vân sáng trung tâm sẽ dịch chuyển một đoạn là bao nhiêu trên màn

Câu hỏi số 76:

Một nguồn sáng đơn sắc có λ=0,6µm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe hở S1,S2 hẹp, song song cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Đặt trước khe S1 một bản thủy tinh hai mặt phẳng song song có chiết suất n=1,5, độ dày e=12 µm. Hỏi hệ thống vân sẽ dịch chuyển trên màn như thế nào?

Câu hỏi số 77:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng λ=0,6µm. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5m; bề rộng miền giao thoa là 1,25cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là

Câu hỏi số 78:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500nm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm. Khoảng cách từ màn đến hai khe bằng 2m. Cho biết bề rộng của miền giao thoa trên màn ảnh là L=15mm. Số vân sáng trên màn là

Câu hỏi số 79:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là a=1mm, màn E cách hai khe là D=2m, nguồn sáng đơn sắc S phát bức xạ có bước sóng λ= 0,460 µm. Miền giao thoa rộng 4,2cm. Số vân sáng trên miền giao thoa là

Câu hỏi số 80:

Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, có khoảng vân là i=0,5mm; bề rộng của miền giao thoa là 4,25mm. Số vân sáng và vân tối quan sát được gồm

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com