Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tích vô hướng của hai vec tơ và ứng dụng

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1: Vận dụng

Cho igtriangleup ABC có diện tích 12. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho: frac{AM}{AB}=frac{1}{2}; frac{AN}{AC}=frac{1}{3} và BN cắt CM tại N.

a. Tính diện tích tam giác BMC, ABN và AMN theo S_{o}.

b. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ACD và BCD; ABD và BCD.

c. Suy ra diện tích của tam giác BCD theo S_{o}.

Câu hỏi: 106354

Câu hỏi số 2: Vận dụng

Cho igtriangleup ABC, biết AB = 2, BC = 3, CA = 4., đường cao AD. Tính độ dài đoạn CD.

Câu hỏi: 106353

Câu hỏi số 3: Vận dụng

Cho igtriangleup ABC, các trung tuyến AA_{1} = 3, BB_{1}=6 và hợp với nhau một góc 60^{circ}. Tính độ dài các cạnh của igtriangleup ABC.

Câu hỏi: 106352

Câu hỏi số 4: Vận dụng

Cho igtriangleup ABC vuông tại A, AB = 3, AC = 4. Gọi M là trung điểm AC. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp igtriangleup MBC.

 

Câu hỏi: 106351

Câu hỏi số 5: Vận dụng

Cho igtriangleup ABC cân tại A. Đường cao BH = a, widehat{ABC} = alpha.

a. Tính các cạnh và đường cao còn lại.

b. Tính bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp igtriangleup ABC.

Câu hỏi: 106350

Câu hỏi số 6: Vận dụng

Cho igtriangleup ABC có AB = 2, AC = 3,  BC = 4. Tính:

a. Diện tích S của tam giác.

b. Các đường cao h_{a}, h_{b}, h_{c}.

c. Các bán kính R, r.

Câu hỏi: 106349

Câu hỏi số 7: Vận dụng

Cho igtriangleup ABC vuông tại A, tgC = frac{2}{3} và đường cao AH = 6. Tính độ dài các đọn HB, HC, AB, AC.

Câu hỏi: 106333

Câu hỏi số 8: Vận dụng

Cho igtriangleup ABC có AB = 3, AC = 4 và diện tích S = 3sqrt{3}. Tính BC.

* Với  A=120^{circ}thì BC = sqrt{13}

* Với A=120^{circ} thì BC = sqrt{37}

* Với A=120^{circ} thì BC = sqrt{37}

* Với A=120^{circ} thì BC = sqrt{73}

Câu hỏi: 106332

Câu hỏi số 9: Vận dụng

Cho igtriangleup ABC có AB = 5, AC = 6, BC = 7. Gọi trung điểm của AC là M. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp igtriangleup ABM.

Câu hỏi: 106331

Câu hỏi số 10: Vận dụng

Cho igtriangleup ABC, biết b=7, c=5, cosA=frac{3}{5}. Tính đường cao h_{a} và bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác.

Câu hỏi: 106330

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com