Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập về cân bằng và sự chuyển dịch cân bằng hóa học.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Trong dung dịch muối đicromat luôn có cân bằng:

Cr2O7- (da cam) + H2O   \rightleftharpoons    2CrO4(2-) + 2H+

Nếu thêm dung dịch axit HBr đặc và dư vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch chuyển thành:

Câu hỏi số 22:

Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) \rightleftharpoons 2SO3 (k) (\DeltaH < 0). Phát biểu đúng là:

Câu hỏi số 23:

Cho phản ứng hóa học: 2SO2 (k) + 02 (k) \rightarrow 2S03(k) \DeltaH = -198 kJ

Về mặt lí thuyết, muốn thu được nhiều SO3, ta cần tiến hành biện pháp nào dưới đây?

Câu hỏi số 24:

Cho phản ứng : N2(k) + 3H2(k) \rightleftharpoons 2NH3 (k); \DeltaH= -92 kJ. Hai biện pháp đều làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là

Câu hỏi số 25:

Cho cân bằng sau trong bình kín: 2NO2 (k)    \rightleftharpoons      N2O4                           (k).

                                         (màu nâu đỏ)        (không màu)

Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có:

Câu hỏi số 26:

Xét các hệ cân bằng sau đây trong một bình kín

(1)  2NaHCO3 (r)  \rightleftharpoons  Na2CO3(r) + H2O(k) + CO2(k)               

(2)  C(r)+ CO2(k)    \rightleftharpoons     2CO(k)                                     

(3)  CO2(k) + CaO(r)  \rightleftharpoons  CaCO3(r)

(4)  CO(k)+ H2O (k) \rightleftharpoons   CO2(k) + H2 (k)

Khi thêm CO2 vào hệ thì số cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là: 

Câu hỏi số 27:

Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến cân bằng phản ứng này :

CO2 (k)   +    H2    (k)     \rightleftharpoons     CO (k)    +    H2O (k) ;     \DeltaH > 0

 

 

 

Câu hỏi số 28:

Cho cân bằng hoá học sau: 2NH3 (k) \rightleftharpoons  N2 (k)  +  3H2 (k). Khi tăng nhiệt độ của hệ thì tỉ khối của hỗn hợp so với hiđro giảm. Nhận xét nào sau đây là đúng? 

Câu hỏi số 29:

Ở 30oC phản ứng  aA  +  bB → cC  +  dD  kết thúc sau 40 phút. Biết rằng, cứ tăng nhiệt độ lên 10oC thì tốc độ phản ứng tăng lên 2 lần. Nếu thực hiện phản ứng ở 60oC thì phản ứng trên kết thúc sau: 

Câu hỏi số 30:

Cho cân bằng 2SO2 + O2 \rightleftharpoons SO3   \DeltaH < 0.

Cho một số yếu tố: (1) Tăng áp suất ; (2)Tăng nhiệt độ ;

(3) Tăng nồng độ O2 và SO2 ; (4)Tăng nồng độ SO3; (5) Tăng xúc tác.

Các yếu tố làm tăng hiệu suất của p/ứ trên là : 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com