Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổng hợp hoá học hữu cơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 41:

Số chất làm mất màu nước brôm trong các chất sau là bao nhiêu?

(1) cumen  

(2) benzyl amin          

(3) anđehit axetic       

(4) ancol anlylic          

(5) phenol

(6) Vinyl axetat     

(7) fructozơ                

(8) axit stearic            

(9) axit fomic

Câu hỏi số 42:

Số chất đơn chức ứng với công thức C3H6O2 là 

Câu hỏi số 43:

Dãy mà tất cả các chất đếu thực hiện được phản ứng với AgNO3 trong NH3 là:

Câu hỏi số 44:

Tất cả các chất trong dãy nào sau đây đều có phản ứng tráng bạc?

Câu hỏi số 45:

Cho các chất sau : axetilen, axit fomic, fructozơ, phenyl fomat, glucozơ, anđehit axetic, metyl axetat, sacarozơ, natri fomat, vinylaxetilen lần lượt vào dung dịch AgNO3/NH3. Trong điều kiện thích hợp số trường hợp có phản ứng khử được ion Ag+ là 

Câu hỏi số 46:

Cho các chất : glucozơ, fructozơ, axit acrylic, axeton, phenol , stiren, naphtalen  . Số chất có thể làm mất màu dung dịch nước brom là . 

Câu hỏi số 47:

Trong các chất : xiclopropan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có khả năng làm mất màu nước brom là

Câu hỏi số 48:

Số đồng phân chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với Na là 

Câu hỏi số 49:

Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch NaOH đun nóng là:

Câu hỏi số 50:

Cu(OH)2 phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây (ở điều kiện thích hợp)? 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com