Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

Những kiến thức của chương “Ứng Dụng Di Truyền Học” sẽ có trong các đề thi đại học, cao đẳng và tốt nghiệp của các năm.

Bài tập luyện

Câu 1: Làm thế nào để biết được một gen nào đó nằm ở đâu trong tế bào?

A. Lai thuận và lai nghịch

B. Lai trở lại

C. Lai phân tích

D. Lai tế bào xôma

Câu 2: Ở một trại nghiên cứu giống lợn, người ta thường tạo giống mới bằng phương pháp

A. đột biến NST

B. lai hữu tính

C. gây đột biến gen

D. lai xa kèm đa bội hóa

Câu 3: Trong sản xuất nông nghiệp, loại tác động của gen chú ý hơn cả là:

A. tác động đa hiệu

B. tương tác át chế

C. tương tác bổ sung

D. tương tác cộng gộp

Câu 4: Các nhà nghiên cứu khoa học đã tạo ra giống cừu cho sữa có chứ protein ở người bằng:

A. gây đột biến chuyển đoạn NST

B. gây đột biến

C. công nghệ gen

D. công nghệ tế bào

Câu 5: Theo lý thuyết, cá thể sinh vật lưỡng bội thuần chủng về tất cả các gen được tạo ra bằng phương pháp

A. lai xa kèm đa bội hóa

B. đột biến nhân tạo trên các cá thể sinh vật

C. nuôi cấy hạt phấn rồi gây đa bội hóa

D. loại bỏ thành tế bào thực vật rồi dung hợp tế bào trần

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com