Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

Những kiến thức của chương “Ứng Dụng Di Truyền Học” sẽ có trong các đề thi đại học, cao đẳng và tốt nghiệp của các năm.

Bài tập luyện

Câu 1: Trình tự nào sau đây là đúng trong kỹ thuật cấy gen ?

I. Cắt ADN của tế bào cho và cắt mở vòng plasmit.

II. Tách ADN của tế bào cho và tách plasmit ra khỏi tế bào.

III. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

IV. Nối đoạn ADN của tế bào cho vào ADN của plasmit.

Tổ hợp trả lời đúng là:

A. I, III, IV, II.

B. I, II, III, IV.

C. II, I, III, IV.

D. II, I, IV, III.

Câu 2: Tự thụ phấn bắt buộc đối với cây giao phấn chéo có thể dẫn đến điều gì:

A. Thế hệ con có nhiều kiểu gen đồng hợp tử.

B. Thế hệ con có nhiều kiểu gen dị hợp tử.

C. Thế hệ con giảm sức sống.

D. Thế hệ con có nhiều kiểu gen đồng hợp tử và có thể bị giảm sức sống.

Câu 3: Giả sử có một giống lúa có gen A gây bệnh vàng lùn. Để tạo thể đột biến mang kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh trên, người ta thực hiện các bước sau:

1. xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến rồi gieo hạt mọc cây.

2. chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh.

3. cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh.

4. cho các cây kháng bệnh lai với nhau hoặc cho tự thụ phấn để tạo dòng thuần. Quy trình tạo giống theo thứ tự:

A. 1,3,2,4.

B. 1,2,3,4.

C. 1,3,4,2.

D. 2,3,4,1.

Câu 4: Đặc điểm không phải của cá thể tạo ra do nhân bản vô tính là:

A. Mang các đặc điểm giống hệt cá thể mẹ đã mang thai và sinh ra nó. 

B. Thường có tuổi thọ ngắn hơn so với các cá thể cùng loài sinh ra bằng phương pháp tự nhiên.

C. Được sinh ra từ một tế bào xôma, không cần có sự tham gia của nhân tế bào sinh dục. 

D. Có kiểu gen giống hệt cá thể cho nhân. 

Câu 5: Trong những điều kiện thích hợp nhất, lợn Ỉ 9 tháng tuổi đạt 50 kg, trong khi đó, lợn Đại Bạch ở 6 tháng tuổi đã đạt 90 kg. Kết quả này nói lên:

A. Kiểu gen đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định năng suất của giống.

B. Vai trò quan trọng của môi trường trong việc quyết định cân nặng của lợn. 

C. Vai trò của kĩ thuật nuôi dưỡng trong việc quyết định cân nặng của lợn. 

D. Tính trạng cân nặng ở lợn Đại Bạch do nhiều gen chi phối hơn ở lợn Ỉ.

Câu 6: Ưu thế nổi bật của lai tế bào sinh dưỡng (Xôma) trong công nghệ tế bào thực vật là: 

A. Tạo ra giống cây có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen.

B. Tạo giống mới mang đặc điểm của hai loài mà bằng cách tạo giống thông thường không thể tạo ra.z

C. Nhân nhanh được nhiều cây quí hiếm.

D. Tạo ra những giống cây trồng biến đổi gen.

Câu 7: Ưu thế nổi bật của tạo dòng thuần chủng từ hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh thành dòng đơn bội rồi xử lý bằng Conxixin để lưỡng bội hoá là:

A. Tạo ra cây dị hợp về tất cả các gen nên ưu thế cao.

B. Tạo ra cây ăn quả không có hạt.

C. Tạo ra cây có khả năng kháng bệnh tốt.

D. Tạo ra cây có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen.

Câu 8: Những cây tứ bội có thể tạo thành bằng phương thức tứ bội hoá hợp tử lưỡng bội và lai các cây tứ bội với nhau là:

A. AAAA : AAAa : Aaaa.

B. AAAA : Aaaa : aaaa.

C. AAAa : Aaaa : aaaa.

D. AAAA : AAaa : aaaa.

Câu 9: Sinh vật biến đổi gen là sinh vật:

A. Hệ gen của nó được con người lai tạo cho phù hợp với lợi ích của mình.

B. Hệ gen của nó được con người tạo biến dị cho phù hợp với lợi ích của mình.

C. Hệ gen của nó được con người gây đột biến cho phù hợp với lợi ích của mình.

D. Hệ gen của nó được con người làm biến đổi cho phù hợp với lợi ích của mình.

Câu 10: Nhằm củng cố những tính trạng mong muốn ở cây trồng, người ta thường sử dụng phương pháp:

A. Lai khác dòng kép.

B. Lai khác dòng đơn.

C. Lai khác thứ.

D. Tự thụ phấn.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com