Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

Những kiến thức của chương “Ứng Dụng Di Truyền Học” sẽ có trong các đề thi đại học, cao đẳng và tốt nghiệp của các năm.

Bài tập luyện

Câu 1: Phương pháp lai tế bào sinh dưỡng giữa loài 2n = 18 và loài 2n = 42 tạo ra tế bào lai có bộ NST là:

A. 30.

B. 84.

C. 60.

D. 36.

Câu 2:

Trong những điều kiện thích hợp nhất, lợn ỉ 9 tháng tuổi đạt 50 kg, trong khi đó, lợn Đại Bạch ở 6 tháng tuổi đã đạt 90 kg. Kết quả này nói lên:

A. Kiểu gen đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định năng suất của giống.

B. Vai trò quan trọng của môi trường trong việc quyết định cân nặng của lợn.

C. Vai trò của kĩ thuật nuôi dưỡng trong việc quyết định cân nặng của lợn.

D. Tính trạng cân nặng ở lợn Đại Bạch do nhiều gen chi phối hơn ở lợn ỉ.

Câu 3:

Những cây tứ bội có thể tạo thành bằng phương thức tứ bội hóa hợp tử lưỡng bội và lai các cây tứ bội với nhau là:

A. AAAA: AAAa: Aaaa. 

B. AAAA: Aaaa: aaaa.

C. AAAa: Aaaa: aaaa.

D. AAAA: AAaa: aaaa.

Câu 4:

Có bao nhiêu dòng thuần có thể được tạo ra từ cơ thể AaBbdd Ee khi tiến hành chọn giống từ nguồn biến dị tổ hợp 

A. 12

B. 8

C. 16

D. 4

Câu 5:

Những cây tứ bội có thể tạo thành bằng phương thức tứ bội hóa hợp tử lưỡng bội là:

A. AAAA: AAAa: Aaaa.    

B. AAAA: AAaa: aaaa.

C. AAAa: Aaaa: aaaa.

D. AAAA: Aaaa: aaaa.

Câu 6: Phương pháp thông dụng nhất để chuyển gen của động vật là:

A. Sử dụng plasmit làm thể truyền đế chuyển gen

B. Sử dụng súng bắn gen đế đưa gen cần chuyển vào họp tử.

C. ấy nhân có gen đã cải biến vào trứng đã bị mất 

D. Bơm gen cần chuyển vào nhân tinh trùng lúc chưa hòa hợp với trứng

Câu 7:

Nếu p thuần chủng về hai cặp gen tương phản phân li độc lập thì tỉ lệ của các thể đồng hợp thu được ở F2 là

A. 12,5%

B. 18,75%

C. 25%

D. 37,5%

Câu 8: Trong quần thể giao phối, giả sử gen thứ nhất có 3 alen, gen thứ hai có 4 alen, các gen di truyền độc lập thì sự giao phối tự do sẽ tạo ra

A. 6 tổ hợp kiểu gen.

B. 10 tổ hợp kiểu gen.

C. 16 tổ hợp kiểu gen.

D. 60 tổ hợp kiểu gen.

Câu 9: Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có kiểu gen Aabb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng cônsixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hoàn chỉnh. Các cây này có kiểu gen là:

A. AAAb, Aaab.

B. Aabb, abbb.

C. Abbb, aaab.

D. AAbb, aabb.

Câu 10: Giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp β - carôten (tiền chất tạo ra vitamin A) trong hạt được tạo ra nhờ ứng dụng

A. phương pháp cấy truyền phôi. 

B. phương pháp lai xa và đa bội hoá.

C. phương pháp nhân bản vô tính. 

D. công nghệ gen. 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com