Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật chất di truyền cấp độ phân tử

Đây là chương trọng tâm, những nội dung của chương sẽ có trong đề thi đại học, cao đẳng của các năm.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 41:

Phát biểu nào sau đây không chính xác?

Câu hỏi số 42:

Mô tả nào dưới đây về các bộ phận của một gen là đúng?

Câu hỏi số 43:

Nguyên nhân nào khiến ARN có rất nhiều hình dạng khác nhau?

Câu hỏi số 44:

Nhiệt độ để tách hai mạch của phân tử ADN được gọi là nhiệt độ nóng chảy. Dưới đây là nhiệt độ nóng chảy của ADN ở một số đối tượng sinh vật khá nhau được kí hiệu từ A đến E như sau: A = 36^{o}; B = 78^{o}; C = 55^{o}; D =83^{o}; E = 44^{o}. Trình tự sắp xếp các loài sinh vật nào dưới đây đúng nhất liên quan đến tỉ lệ các loại (A+T)/ tổng nucleotit của các loài sinh vật nói trên theo thứ tự tăng dần?

Câu hỏi số 45:

Một operon của E.coli có 3 gen cấu trúc X,Y và Z. Người ta phát hiện ra 1 chủng vi khuẩn trong đó sản phẩm của gen Y bị biến đổi về trình tự và số lượng axit amin, còn các sản phẩm của gen X và Z vẫn bình thường, Trong các trật tự sắp xếp sau đây trật tự nào có thể là trật tự sắp xếp của các gen trong operon của chủng vi khuẩn này?

Câu hỏi số 46:

Khẳng định nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về mARN của E.coli?

Câu hỏi số 47:

Trên mạch 1 của phân tử ADN xoắn kép có tỉ lệ (A+G)/(T+X) = 0,4 thì trên mạch bổ sung (mạch 2) tỉ lệ đó là

Câu hỏi số 48:

Virut kí sinh ở động vật và người có loại axit nuclêic nào:

Câu hỏi số 49:

Gen có chiều dài 0,2856 µm. Trên một mạch đơn của gen có tỉ lệ giữa các loại nuclêôtit là T = \small \frac{6}{5} G = 3A = \small \frac{6}{7} X số lượng nuclêôtit thuộc mỗi loại của gen trên là:

 

Câu hỏi số 50:

Có các dạng ADN nào và dạng gặp phố biến là?

 

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com