Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật chất di truyền cấp độ phân tử

Đây là chương trọng tâm, những nội dung của chương sẽ có trong đề thi đại học, cao đẳng của các năm.

Bài tập luyện

Câu 1: Khi nghiên cứu về bệnh khảm thuốc lá do virus gây ra, người ta làm thí nhiệm sau: Trộn vỏ prôtein của chủng virut A và lõi axit nucleic của chủng virut B thu được chủng virus lai AB có vỏ chủng A và lõi của chủng B. Cho virus lai nhiễm vào cây thuốc lá thì thấy cây bị bệnh. Phân lập từ cây bệnh sẽ thu được virut thuộc:

A. Chủng A và chủng B.

B. Chủng A.

C. Chủng AB.

D. Chủng B.

Câu 2: Các bộ ba khác nhau bởi:

1.Số lượng nuclêôtit;

2.Thành phần nuclêôtit;

3. Trình tự các nuclêôtit;

4. Số lượng liên kết photphodieste.

Câu trả lời đúng là:

A. 2và 3.

B. 1, 2 và 3.

C. 1 và 4.

D. 3 và 4.

Câu 3: Gen của loài sinh vật nào sau đây có cấu trúc phân mảnh:

A. Vi khuẩn lam.

B. Xạ khuẩn.

C. Coli.

D. Nấm men.

Câu 4: Số gen ở bộ đơn bội của người hơn 1000 lần số gen của vi khuẩn, nhưng số gen cấu trúc chỉ hơn 10 lần là do:

A. Người có cấu trúc phức tạp nên cần nhiều gen.

B. Người có cấu trúc phức tạp nên cần nhiều gen, vi khuẩn đơn bào đơn giản nên số loại prôtêin ít.

C. Người chuyên hoá cao, cần nhiều gen điều hoà.

D. Vi khuẩn đơn bào đơn giản nên số loại prôtêin ít

Câu 5: Điều gì sẽ xảy ra nếu gen điều hoà của Opêron Lac ở vi khuẩn bị đột biến tạo ra sản phẩm có cấu hình không gian bất thường?

A. Opêron Lac sẽ chỉ hoạt động quá mức bình thường khi môi trường có lactôza.

B. Opêron Lac sẽ không họat động ngay cả khi môi trường có lactôza.

C. Opêron Lac sẽ hoạt động ngay cả khi môi trường không có lactôza.

D. Opêron Lac sẽ không hoạt động bất kể môi trường có loại đường nào.

Câu 6: Dung dịch có 80% Ađênin, còn lại là Uraxin. Với đủ các điều kiện để tạo thành các bộ ba ribônuclêôtit, thì trong dung dịch này có bộ ba mã hoá isoleucin (AUU, AUA) chiếm tỷ lệ:

A. 51,2%.

B. 38,4%.

C. 24%.

D. 16%.

Câu 7:  Chuỗi ADN xoắn kép dạng vòng được tìm thấy ở:

A. Chỉ có ở vi khuẩn.  

B. Vi khuẩn, ti thể và lạp thể, một số vi rút, 

C. Chỉ có trong ti thể và lạp thể.

D. Toàn bộ vi rút, tất cả vi khuẩn, ti thể và lạp thể.

Câu 8: Trong mô hình operon Lac, gen điều hoà:

A.  Luôn tổng hợp một lượng nhỏ prôtêin ức chế cả trong môi trường có và không có lactozơ.

B.  Chỉ tổng hợp prôtêin ức chế khi môi trường không có lactozơ.

C. Chỉ tổng hợp prôtêin ức chế khi có những tín hiệu đặc biệt của môi trường.

D. Chỉ tổng hợp prôtêin ức chế khi môi trường có lactozơ.

Câu 9:  Câu nào trong các câu sau là không đúng ?

A. Trong quá trình phiên mã ,  mạch ARN mới được tạo ra  theo chiều từ 3/ à 5/.

B. Trong quá trình tổng hợp ARN, mạch  ARN mới  tổng hợp  theo chiều 5/à 3/.  

C. Trong quá trình tổng hợp prôtêin, mARN được dịch mã theo chiều từ 5/à 3/.  

D. Trong quá trình tổng hợp ARN, mạch  gốc  ADN được phiên mã  theo chiều 3/ à 5/.

Câu 10: Nguyên tắc để xác định một đoạn trình tự nuclêôtit có mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit là:

A. Bắt đầu đọc từ bộ ba TAX theo từng bộ ba liên tục từ đầu 5 – 3 xuất hiện liên tục các bộ ba mã hóa cho axit amin và sau cùng là bộ ba ATT.

B. Trên trình tự nuclêôtit đã cho có bộ ba mở đầu là TAX ở đầu 5 và ở đầu 3 có ba nucleotit kế tiếp là ATX.

C. Bắt đầu đọc từ bộ ba TAX theo từng bộ ba liên tiếp từ đầu 3đến 5 mà xuất hiện liên tục mã bộ ba mã hóa cho các axit amin và sau cùng là bộ ba ATX.

D. Trên trình tự nucleotit đó ở đầu 3có ba nucleotit kế tiếp là TAX và ở đầu 5có ba nucleotit kế tiếp là ATX.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com