Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hạt nhân nguyên tử

Chuyên đề này giúp các em có phương pháp giải các bài tập về hạt nhân nguyên tử.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 11:

Khi bắn hạt α có động năng 8 MeV vào hạt  _{7}^{14}\textrm{N} đang đứng yên gây ra phản ứng :    _{2}^{4}\textrm{He} +  _{7}^{14}\textrm{N}  →  _{1}^{1}\textrm{H} + _{8}^{17}\textrm{O}  . Biết năng lượng liên kết riêng của các hạt  _{2}^{4}\textrm{He} ; _{7}^{14}\textrm{N} ; _{8}^{17}\textrm{O}  lần lượt là 7,625.10-3 uc2; 8,029.10-3 uc; 8,282.10-3 uc2 ( 1uc2 = 931,5 MeV). Các hạt sinh ra cùng động năng. Vận tốc của proton (mP= 1,66.10-27 kg) là

Câu hỏi số 12:

Chất phóng xạ  _{84}^{210}\textrm{Po} có chu kỳ bán rã T = 138,4 ngày. Người ta dùng máy để đếm số hạt phóng xạ mà chất này phóng ra. Lần thứ nhất đếm trong ∆t = 1 phút (coi ∆t << T). Sau lần đếm thứ nhất 10 ngày người ta dùng  máy đếm lần thứ 2. Để máy đếm được số hạt phóng xạ bằng số hạt máy đếm trong lần  thứ nhất thì cần thời gian

Câu hỏi số 13:

Dùng một hạt α có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nhân ^{14}_{7}N đang đứng yên gây ra phản ứng \alpha + ^{14}_{7}N → _{1}^{1}\textrm{p} + _{8}^{17}\textrm{O} . Hạt prôtôn bay ra theo phương vuông góc với phương vuông góc với phương bay tới của hạt \alpha. Cho khối lượng các hạt nhân:  m_{\alpha } =  4,0015 u; mp =  1,0073u; mN14 = 13,9992u; mO17=  16,9947u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2 . Động năng của hạt nhân    là 

Câu hỏi số 14:

Dùng hạt proton có động năng KP = 5,58MeV bắn vào hạt nhân đứng yên, ta thu được hạt α và hạt X có động năng tương ứng là Kα= 6,6 MeV; Kx = 2,64 MeV. Coi rằng phản ứng không kèm theo bức xạ gamma, lấy khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của nó. Góc giữa vectơ  của hạt α và hạt X là:

Câu hỏi số 15:

_{84}^{210}\textrm{Po}đứng yên, phân rã α thành hạt nhân X: _{84}^{210}\textrm{Po}_{2}^{4}\textrm{He} + _{Z}^{A}\textrm{X}. Biết khối lượng tử của các nguyên tố tương ứng là mPo= 209,982876u , mHe= 4,002603u ,và 1u = 931,5MeV/ c2. Vận tốc của hạt α  bay ra sấp xỉ bằng bao nhiêu?

Câu hỏi số 16:

Người ta tạo ra phản ứng hạt nhân bằng cách dùng proton bắn phá hạt nhân 94Be đứng yên. Hai hạt nhân sinh ra là hêli và X. Biết proton có động năng Kp = 5,45 MeV. Hạt hêli có hướng bay vuông góc với hướng bay của proton và có động năng KHe = 4 MeV. Cho rằng độ lớn của khối lượng của một hạt nhân (đo bằng đơn vị u) xấp xỉ bằng só khối A của nó. Phản ứng trên: 

Câu hỏi số 17:

Dùng một proton có động năng WP = 1,46MeV để bắn vào hạt nhân Li đứng yên. Sau phản ứng, hai hạt nhân X sinh ra giống nhau và có cùng động năng. Cho biết mLi = 7,0142u; mX = 1,0073u; 1u = 931MeV/cm2, e = 1,6.10-19C. Góc hợp bởi các vecto vận tốc của hai hạt X sau phản ứng là

Câu hỏi số 18:

Một proton có động năng  WP = 1,46MeV bắn vào hạt nhân Li đứng yên. Biết rằng hai hạt nhân X sinh ra giống nhau và có cùng động năng. Cho biết mLi = 7,0142u; mX = 1,0073u; 1u = 931MeV/cm2, e = 1,6.10-19C. Động năng của một hạt X sinh ra là

Câu hỏi số 19:

Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ \beta ^{-}, người ta dùng máy đếm xung " đếm số hạt bị phân rã" (mỗi lần hạt \beta ^{-} rơi vào máy gây ra một xung điện làm cho số đếm của máy tăng một đơn vị). Trong lần đếm thứ nhất, máy ghi được 340 xung trong một phút. Sau đó một ngày, máy đếm chỉ còn ghi được 112 xung trong một phút. Tính chu kì bán rã của chất phóng xạ.

Câu hỏi số 20:

Một proton có động năng W_{p} bắn vào hạt nhân _{3}^{7}\textrm{Li} đang đứng yên thì sinh ra hai hạt X có bản chất giống nhau và không kèm theo bức xạ \gamma. Động năng của mỗi hạt X tạo ra W_{x} được xác định bởi: (Trong đó \Delta E là năng lượng tỏa ra từ phản ứng).

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com