Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hạt nhân nguyên tử

Chuyên đề này giúp các em có phương pháp giải các bài tập về hạt nhân nguyên tử.

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Cho phản ứng _{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{3}\textrm{T} => _{2}^{4}\textrm{He}+ n + 17,5 MeV. Biết độ hụt khối của _{1}^{2}\textrm{D} là ∆mD = 0,00194 u, của  _{1}^{3}\textrm{T} là ∆mT = 0,00856 u va 1 u = 931,5 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân _{2}^{4}\textrm{He} là:

Câu hỏi số 22:

Phát biểu nào sau đây là sai khi so sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học

Câu hỏi số 23:

Dưới tác dụng của bức xạ  ɣ , hạt nhân của đồng vị bền Cacbon _{6}^{12}\textrm{C} có thể tách ra thành 3 hạt nhân _{2}^{4}\textrm{He}. Cho ma = 4,0015u, m_{C} = 12u, 1uc2 = 931,5MeV, h = 6,625.10-34J.s. Để phản ứng xảy ra, tia ɣ  có tần số tối thiểu bằng:

Câu hỏi số 24:

Trong các phản ứng hạt nhân sau, phản ứng nào không phải là phản ứng nhân tạo? 

Câu hỏi số 25:

 Sự phóng xạ và phản ứng nhiệt hạch giống nhau ở điểm nào sau đây?

Câu hỏi số 26:

 _{11}^{24}\textrm{Na} là đồng vị phóng xạ βvới chu kì bán rã T và biến đổi thành _{12}^{24}\textrm{Mg}. Lúc ban đầu (t = 0) có một mẫu _{11}^{24}\textrm{Na}  nguyên chất. Ở thời điểmt1 , tỉ số giữa số hạt nhân _{12}^{24}\textrm{Mg} tạo thành và số hạt nhân  _{11}^{24}\textrm{Na} còn lại trong mẫu là 1/ 3 . Ở thời điểm 

 t2 = t1 +2T , tỉ số nói trên bằng

Câu hỏi số 27:

146C chất phóng xạ β- và tạo ra 147N. Khối lượng nguyên tử 146C  là 14,0059u và khối lượng nguyên tử 147N  là 13,9992u. Khối lượng electron là me=0,00054u. Biết u.c2=931MeV. Năng lượng tỏa ra của phản ứng là:

Câu hỏi số 28:

Bắn hạt α có động năng 4MeV vào hạt nhân 147N  đứng yên thì thu được một hạt prôtôn và một hạt nhân X. Biết mα=4,0015u; mX=16,9947u; mN=13,9992u; mp=1,0073u; 1u=931MeV/c2; c=3.108m/s. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng độ lớn vận tốc. Động năng và vận tốc của prôtôn sinh ra là:

Câu hỏi số 29:

Đồng vị 24Na phóng xạ β- với chu kỳ bán rã T tạo thành hạt nhân con 24Mg. Tại thời điểm bắt đầu khảo sát thì tỉ số khối lượng 24Mg và 24Na  là 0,25. Sau thời gian 3T thì tỉ số trên là

Câu hỏi số 30:

Việc giải phóng năng lượng hạt nhân chỉ có thể xảy ra trong các phản ứng hạt nhân mà trong đó:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com