Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vec tơ

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1: Thông hiểu

Cho điểm M(4, 1), hai điểm A(a, 0), B(0, b) với a,b >0 sao cho A, B, M thẳng hàng. Xác định tọa độ của A, B sao cho:

a. Diện tích igtriangleup OAB nhỏ nhất.

b. OA + OB nhỏ nhất.

c. frac{1}{OA^{2}} + frac{1}{OB^{2}} nhỏ nhất.

A(6, 0); B(0, 3).

A(frac{17}{4}, 0); B(0, 17).

A(6, 0); B(3, 0).

A(frac{17}{4}, 0); B(0, 17).

A(6, 0); B(0, 3).

A(frac{17}{4}, 0); B(17, 0).

A(0, 6); B(0, 3).

A(frac{17}{4}, 0); B(0, 17).

Câu hỏi: 106130

Câu hỏi số 2: Vận dụng

Cho igtriangleup ABC, biết A(-1, 3), B(2, 4), C(0, 1). Tìm tọa độ:

a. Trọng tâm G của igtriangleup ABC.

b. Vectơ trung tuyến underset{AA_{1}}{
ightarrow} .

c. Tâm I của đường tròn ngoại tiếp igtriangleup ABC.

d. Điểm D, sao cho ABCD là hình bình hành.

Câu hỏi: 106125

Câu hỏi số 3: Vận dụng

Cho bốn điểm A(1, 1), B(2, -1), C(4, 3) và D(16, 3). Hãy biểu diễn vectơ underset{AD}{
ightarrow} theo các vectơ underset{AB}{
ightarrow} , underset{AC}{
ightarrow}.

Câu hỏi: 106124

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com