Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình - Hệ phương trình

Câu 1: Giải phương trình sau : 

2x+3+frac{4}{x-1}=frac{x^{2}+3}{x-1}

A. -2

B. -1

C. x=4

D. x=1

Câu hỏi : 107078

Câu 2: Giải phương trình sau : 

frac{3x^{2}-x-2}{sqrt{3x-2}}=sqrt{3x-2}

A. frac{2}{5}

B. frac{4}{3}

C. frac{1}{3}

D. frac{3}{4}

Câu hỏi : 107077

Câu 3: Giải phương trình sau : 

(x^{2}-x-2)sqrt{x+1}=0

A. x=0,x=-1

B. x=2,x=-5

C. x=-1 , x=2

D. Vô nghiệm 

Câu hỏi : 107076

Câu 4: Giải phương trình sau : 

(x^{2}-3x+2)sqrt{x-3}=0

A. x=3,x=4

B. x = 3

C. x=-4

D. x=-1 , x=-3

Câu hỏi : 107069

Câu 5: Biện luận số giao điểm của parabol (P): y=x^{2}-3x+1 với đường thẳng (d): y=x+m+1.

Câu hỏi : 107062

Câu 6: Giải và biện luận phương trình: x^{2}-4x+4-m^{2}=0

Câu hỏi : 107061

Câu 7: Giải và biện luận phương trình: x^{2}+4x-3m=0

Câu hỏi : 107060

Câu 8: Cho phương trình: (m+1)x^{2}-2(m-1)x+m-2=0.

Xác định m để phương trình có hai nghiệm x_{1}, x_{2} thỏa mãn: 4(x_{1}+x_{2})=7x_{1}x_{2}

Câu hỏi : 107059

Câu 9: Cho phương trình: x^{2}-2kx-(k-1)(k-3)=0.

Chứng minh rằng với mọi k, phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_{1}, x_{2} thỏa mãn:

frac{1}{4}(x_{1}+x_{2})^{2}+x_{1}x_{2}-2(x_{1}+x_{2})+3=0.

Câu hỏi : 107058

Câu 10: Trình bày cách nhẩm nghiệm cho các phương trình sau:

a. -x^{2}-13x+48=0

b. 3x^{2}+3x-18=0

c. frac{1}{4}x^{2}-2x+3=0

Câu hỏi : 107057

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com