Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình - Hệ phương trình

Câu 1: Giải phương trình sau : 

2x+3+frac{4}{x-1}=frac{x^{2}+3}{x-1}

A. -2

B. -1

C. x=4

D. x=1

Câu hỏi : 107078

Câu 2: Giải phương trình sau : 

frac{3x^{2}-x-2}{sqrt{3x-2}}=sqrt{3x-2}

A. frac{2}{5}

B. frac{4}{3}

C. frac{1}{3}

D. frac{3}{4}

Câu hỏi : 107077

Câu 3: Giải phương trình sau : 

(x^{2}-x-2)sqrt{x+1}=0

A. x=0,x=-1

B. x=2,x=-5

C. x=-1 , x=2

D. Vô nghiệm 

Câu hỏi : 107076

Câu 4: Giải phương trình sau : 

(x^{2}-3x+2)sqrt{x-3}=0

A. x=3,x=4

B. x = 3

C. x=-4

D. x=-1 , x=-3

Câu hỏi : 107069

Câu 5: Biện luận số giao điểm của parabol (P): y=x^{2}-3x+1 với đường thẳng (d): y=x+m+1.

Câu hỏi : 107062

Câu 6: Giải và biện luận phương trình: x^{2}-4x+4-m^{2}=0

Câu hỏi : 107061

Câu 7: Giải và biện luận phương trình: x^{2}+4x-3m=0

Câu hỏi : 107060

Câu 8: Cho phương trình: (m+1)x^{2}-2(m-1)x+m-2=0.

Xác định m để phương trình có hai nghiệm x_{1}, x_{2} thỏa mãn: 4(x_{1}+x_{2})=7x_{1}x_{2}

Câu hỏi : 107059

Câu 9: Cho phương trình: x^{2}-2kx-(k-1)(k-3)=0.

Chứng minh rằng với mọi k, phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_{1}, x_{2} thỏa mãn:

frac{1}{4}(x_{1}+x_{2})^{2}+x_{1}x_{2}-2(x_{1}+x_{2})+3=0.

Câu hỏi : 107058

Câu 10: Trình bày cách nhẩm nghiệm cho các phương trình sau:

a. -x^{2}-13x+48=0

b. 3x^{2}+3x-18=0

c. frac{1}{4}x^{2}-2x+3=0

Câu hỏi : 107057

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com