Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 1: Vận dụng cao

Tìm ĐKXĐ của mỗi phương trình rồi suy ra tập nghiệm của nó:

a. x+ sqrt{x-1}=sqrt{-x}

b. frac{2x}{sqrt{x-1}}= frac{1}{sqrt{x-1}}

Câu hỏi: 106962

Câu hỏi số 2: Vận dụng cao

Cho (P) là đồ thị của hàm số y=f(x)=2x^{2}+x.

Hãy lựa chọn phép tịnh tiến song song với trục Ox để nhận được đồ thị hàm số y=2x^{2}+9x+10.

Câu hỏi: 106961

Câu hỏi số 3: Vận dụng cao

Cho (H) là đồ thị của hàm số y = f(x) = frac{x+1}{x-1}.

Hãy lựa chọn phép tịnh tiến song song với trục Ox để nhận được đồ thị hàm số y= frac{x}{x-2}.

Câu hỏi: 106960

Câu hỏi số 4: Vận dụng cao

Cho (H) là đồ thị của hàm số y = f(x) = frac{x^{2}-2x-3}{2-x}.

Hãy lựa chọn phép tịnh tiến song song với trục Oy để nhận được đồ thị hàm số y = frac{x^{2}-7}{2-x}

Câu hỏi: 106959

Câu hỏi số 5: Vận dụng cao

Cho (H) là đồ thị của hàm số y = frac{2}{x}.

Hỏi muốn có đồ thị hàm số y = frac{2-3x}{x} thì phải tịnh tiến (H) như thế nào?

Câu hỏi: 106958

Câu hỏi số 6: Vận dụng cao

Cho đường thẳng (d): y = 2x + 3

a. (d_{1}) là đường thẳng có được khi tịnh tiến (d) lên trên 8 đơn vị. Hỏi (d_{1}) là đồ thị của hàm số nào?

b. (d_{2}) là đường thẳng có được khi tịnh tiến (d) xuống dưới 3 đơn vị. Hỏi (d_{2}) là đồ thị của hàm số nào?

c. (d_{3}) là đường thẳng có được khi tịnh tiến (d) sang phải 2 đơn vị. Hỏi (d_{3}) là đồ thị của hàm số nào?

d. (d_{4}) là đường thẳng có được khi tịnh tiến (d)sang trái 6 đơn vị. Hỏi (d_{4}) là đồ thị của hàm số nào?

Câu hỏi: 106957

Câu hỏi số 7: Vận dụng cao

Vẽ đồ thị hàm số y = left | x-1 
ight | +2, từ đó suy ra bảng biến thiên của hàm số.

Câu hỏi: 106715

Câu hỏi số 8: Vận dụng cao

Cho hàm số: y=ax-3a.

a. Xác định giá trị của a để đồ thị hàm số đi qua điểm A(0,4). Vẽ đồ thị hàm số với a vừa tìm được.

b. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng tìm được trong a.

Câu hỏi: 106714

Câu hỏi số 9: Vận dụng cao

Cho hàm số y=-x+3.

a. Xác định giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung và trục hoành. Vẽ đồ thị hàm số.

b. Gọi A và B theo thứ tự là hai giao điểm nói trên. Tính diện tích Delta OAB (O là gốc tọa độ).

c. Gọi alpha là góc nhọn tạo bởi đồ thị hàm số với trục Ox. Tính tgalpha, suy ra số đo góc alpha.

d. Bằng đồ thị, tìm x để y>0, yleq

Câu hỏi: 106713

Câu hỏi số 10: Vận dụng cao

Cho các hàm số: y=2x-1, y=2-x, y=3-2x.

a. Vẽ đồ thị của ba đường thẳng đó trên cùng một hệ trục tọa độ.

b. Có nhận xét gì về đồ thị của các hàm số này?

Câu hỏi: 106712

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com