Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Góc lượng giác và công thức lượng giác

Câu 1: Tính tổng:

S = cos10^{circ}+cos30^{circ}+...+cos150^{circ}+cos170^{circ}

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Câu hỏi : 106234

Câu 2: Chứng minh rằng:

(sqrt{frac{1-cosalpha }{1+cosalpha }}-sqrt{frac{1+cosalpha }{1-cosalpha }})^{2}=4tan^{2}alpha

Câu hỏi : 106233

Câu 3: Biết cosalpha =frac{4}{5}

a. Tính sinalpha , tanalpha , cotalpha.

b. Tính giá trị của biểu thức A = frac{cotalpha +tanalpha }{cotalpha -tanalpha }

A. sinalpha=frac{3}{5} , tanalpha=frac{3}{4} , cotalpha=frac{4}{3}

A=frac{25}{7}

B. sinalpha=frac{3}{5} , tanalpha=frac{4}{3} , cotalpha=frac{3}{4}

A=frac{25}{7}

C. sinalpha=frac{3}{5} , tanalpha=frac{3}{4} , cotalpha=frac{4}{3}

A=frac{7}{25}

D. sinalpha=frac{3}{5} , tanalpha=frac{4}{3} , cotalpha=frac{3}{4}

A=frac{7}{25}

Câu hỏi : 106232

Câu 4: Biết tan75^{circ} = 2 + sqrt{3}, tính giá trị các hàm số lượng giác của:

a. Góc 105^{circ}

b. Góc 15^{circ}

A. tan105^{circ} = -2-sqrt{3}, cot105^{circ}=sqrt{3}-2, cos105^{circ}= frac{1-sqrt{3}}{2sqrt{2}} , sin105^{circ}=frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}}

tan15^{circ} = 2-sqrt{3}, cot15^{circ}=2+sqrt{3}, cos15^{circ}= frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}} , sin15^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{2sqrt{2}}

B. tan105^{circ} = 2-sqrt{3}, cot105^{circ}=sqrt{3}-2, cos105^{circ}= frac{1-sqrt{3}}{2sqrt{2}} , sin105^{circ}=frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}}

tan15^{circ} = 2-sqrt{3}, cot15^{circ}=2+sqrt{3}, cos15^{circ}= frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}} , sin15^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{3sqrt{2}}

C. tan105^{circ} = -2-sqrt{3}, cot105^{circ}=sqrt{3}-2, cos105^{circ}= frac{1-sqrt{3}}{2sqrt{2}} , sin105^{circ}=frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}}

tan15^{circ} = 2+sqrt{3}, cot15^{circ}=2-sqrt{3}, cos15^{circ}= frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}} , sin15^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{3sqrt{2}}

D. tan105^{circ} = -2-sqrt{3}, cot105^{circ}=sqrt{3}-2, cos105^{circ}= frac{1+sqrt{3}}{2sqrt{2}} , sin105^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{2sqrt{2}}

tan15^{circ} = 2-sqrt{3}, cot15^{circ}=2+sqrt{3}, cos15^{circ}= frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}} , sin15^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{2sqrt{2}}

Câu hỏi : 106206

Câu 5: Tính giá trị của biểu thức:

A = frac{a^{2}.sin180^{circ}-b^{3}sqrt{2}.sin135^{circ}-2ab^{2}.cos150^{circ}}{a.cotg150^{circ}-b.cos0^{circ} +2atg60^{circ}}

A. a^{2}

B. b^{2}

C. a

D. b

Câu hỏi : 106204

Câu 6: Tính giá trị của biểu thức: A = 4sin^{4}135^{circ} + sqrt{3}cos^{3}150^{circ} - 3cot^{2}120^{circ}

A. frac{9}{8}

B. 9

C. -frac{9}{8}

D. 8

Câu hỏi : 106202

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com