Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Góc lượng giác và công thức lượng giác

Câu 1: Tính tổng:

S = cos10^{circ}+cos30^{circ}+...+cos150^{circ}+cos170^{circ}

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Câu hỏi : 106234

Câu 2: Chứng minh rằng:

(sqrt{frac{1-cosalpha }{1+cosalpha }}-sqrt{frac{1+cosalpha }{1-cosalpha }})^{2}=4tan^{2}alpha

Câu hỏi : 106233

Câu 3: Biết cosalpha =frac{4}{5}

a. Tính sinalpha , tanalpha , cotalpha.

b. Tính giá trị của biểu thức A = frac{cotalpha +tanalpha }{cotalpha -tanalpha }

A. sinalpha=frac{3}{5} , tanalpha=frac{3}{4} , cotalpha=frac{4}{3}

A=frac{25}{7}

B. sinalpha=frac{3}{5} , tanalpha=frac{4}{3} , cotalpha=frac{3}{4}

A=frac{25}{7}

C. sinalpha=frac{3}{5} , tanalpha=frac{3}{4} , cotalpha=frac{4}{3}

A=frac{7}{25}

D. sinalpha=frac{3}{5} , tanalpha=frac{4}{3} , cotalpha=frac{3}{4}

A=frac{7}{25}

Câu hỏi : 106232

Câu 4: Biết tan75^{circ} = 2 + sqrt{3}, tính giá trị các hàm số lượng giác của:

a. Góc 105^{circ}

b. Góc 15^{circ}

A. tan105^{circ} = -2-sqrt{3}, cot105^{circ}=sqrt{3}-2, cos105^{circ}= frac{1-sqrt{3}}{2sqrt{2}} , sin105^{circ}=frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}}

tan15^{circ} = 2-sqrt{3}, cot15^{circ}=2+sqrt{3}, cos15^{circ}= frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}} , sin15^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{2sqrt{2}}

B. tan105^{circ} = 2-sqrt{3}, cot105^{circ}=sqrt{3}-2, cos105^{circ}= frac{1-sqrt{3}}{2sqrt{2}} , sin105^{circ}=frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}}

tan15^{circ} = 2-sqrt{3}, cot15^{circ}=2+sqrt{3}, cos15^{circ}= frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}} , sin15^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{3sqrt{2}}

C. tan105^{circ} = -2-sqrt{3}, cot105^{circ}=sqrt{3}-2, cos105^{circ}= frac{1-sqrt{3}}{2sqrt{2}} , sin105^{circ}=frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}}

tan15^{circ} = 2+sqrt{3}, cot15^{circ}=2-sqrt{3}, cos15^{circ}= frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}} , sin15^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{3sqrt{2}}

D. tan105^{circ} = -2-sqrt{3}, cot105^{circ}=sqrt{3}-2, cos105^{circ}= frac{1+sqrt{3}}{2sqrt{2}} , sin105^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{2sqrt{2}}

tan15^{circ} = 2-sqrt{3}, cot15^{circ}=2+sqrt{3}, cos15^{circ}= frac{sqrt{3}+1}{2sqrt{2}} , sin15^{circ}=frac{sqrt{3}-1}{2sqrt{2}}

Câu hỏi : 106206

Câu 5: Tính giá trị của biểu thức:

A = frac{a^{2}.sin180^{circ}-b^{3}sqrt{2}.sin135^{circ}-2ab^{2}.cos150^{circ}}{a.cotg150^{circ}-b.cos0^{circ} +2atg60^{circ}}

A. a^{2}

B. b^{2}

C. a

D. b

Câu hỏi : 106204

Câu 6: Tính giá trị của biểu thức: A = 4sin^{4}135^{circ} + sqrt{3}cos^{3}150^{circ} - 3cot^{2}120^{circ}

A. frac{9}{8}

B. 9

C. -frac{9}{8}

D. 8

Câu hỏi : 106202

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com